Vojska Srbije nudi posao za 130 medicinskih sestara

Vojska Srbije pokrenula je proceduru za prijem 130 profesionalnih vojnika sanitetske službe iz redova onih koji su dobrovoljno služili vojni rok sa oružjem, počevši već od junskog roka 2017. godine, piše u saopštenju Ministarstva odbrane.

Posle završenog dobrovoljnog služenja vojnog roka, a na osnovu inicijative ministra odbrane Zorana Ðorđevića, zainteresovanim profesionalnim vojnicima, medicinskim i laboratorijskim tehničarima, biće omogućen prijem u službu u vojno-zdravstvene ustanove u Beogradu, Nišu i Novom Sadu, kažu u Ministarstvu.

U saopštenju ministarstva se ističe da će Vojnomedicinska akademija primiti 104 medicinska tehničara opšteg smera, po osam laboratorijskih tehničara zdravstvene struke i dva farmaceutska tehničara.

Vojnomedicinski centar Novi Sad traži četiri medicinska tehničara opšteg smera, a Vojna bolnica u Nišu ima potrebu za jednim medicinskim tehničarem opšteg smera.

Centar vojnomedicinskih ustanova Beograd, traži pet medicinskih tehničara opšteg smera i po jednog medicinskog tehničara pedijatrije, tehničara ginekološko-akušerskog smera i četiri laboratorijska tehničara.

Lica zainteresovana za upućivanje na dobrovoljno služenje vojnog roka u junskom uputnom roku potrebno je da se prijave u Centar ministarstva odbrane u opštini u kojoj stanuju najkasnije do 20. maja 2017. godine, navodi se dalje u saopštenju.

Na dobrovoljno služenje vojnog roka upućuju se lica rođena 1988. godine i mlađa, a za upućivanje na dobrovoljno služenje i prijem u profesionalnu službu u svojstvu profesionalnog vojnika sanitetske službe lica moraju imati završenu srednju medicinsku školu za zanimanja koja se traže za prijem i položen stručni ispit, kažu u Ministarstvu.

Po potpisivanju prvog ugovora, profesionalni vojnici dobijaju čin razvodnika, a kasnije napreduju u viši čin destara i mlađeg vodnika na osnovu vremena provedenog u službi i završetka kurseva predviđenih za dalje napredovanje.

Rad u vojnozdravstvenim ustanovama omogućava stalno stručno usavršavanje, poručuju iz Ministartva, kao i mogućnost učešća u mirovnim misijama u inostranstvu i studije na Visokoj strukovnoj zdravstvenoj školi VMA koja počinje sa radom u ovoj godini.

Pored opštih uslova za upućivanje na dobrovoljno služenje vojnog roka zainteresovani mogu dobiti informacije u centrima Ministarstva odbrane u opštinama u kojima lica stanuju ili na sajtu Ministarstva odbrane.

Dobrovoljno služenje vojnog roka traje 6 meseci: prvih mesec i po dana opšta vojna obuka u nekom od centara za obuku (Sombor, Valjevo ili Leskovac) gde se prijavljena lica upućuju po teritorijalnom principu.

Posle toga sledi mesec i po dana specijalističke obuke za sanitetsku službu u Četi za obuku vojnika logistike u Nišu, piše u saopštenju.

Posle završene obuke u Nišu vojnici na dobrovoljnom služenju vojnog roka se upućuju tri meseca u jednu od vojno-zdravstvenih ustanova na kolektivnu obuku (Vojnomedicinsku akademiju, Vojnu bolnicu Niš, Vojnomedicinski centar Novi Sad i Centar vojnomedicinskih ustanova Beograd), da bi po završetku dobrovoljnog služenja vojnici bili u potpunosti osposobljeni za rad u sistemu vojnog zdravstva.

Vojniku se za vreme trajanja dobrovoljnog služenja vojnog roka sa oružjem obezbeđuje: naknada putnih troškova za javljanje na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem, od mesta prebivališta u Srbiji do centra za obuku; naknada putnih troškova za povratak kući po odsluženju dobrovoljnog služenja vojnog roka sa oružjem, od centra za obuku do mesta prebivališta; novčana primanja u mesečnom iznosu koji odredi ministar odbrane; prava iz zdravstvenog osiguranja po propisima iz zdravstvenog osiguranja u VS za vojne obveznike i smeštaj i ishrana, vojna odeća i obuća.

Dodaj komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *