VEĆE PLATE U NEMAČKOJ OD OVE GODINE, A PO OSNOVU NOVIH PROPISA

Posle poslednjih podataka o tome kolike su plate u Nemačkoj za različita zanimanja i poslove, stiže informacija da će sve plate u Nemačkoj biti uvećane, počev od januara, 2019.godine. Reč je o neto platama, a povećanje je posledica izmene propisa koji regulišu obračun i isplatu zarada u Nemačkoj.

 

Povećanje neto plata u Nemačkoj proističe iz izmene neoporezivog dela zarade, izmene stope doprinosa za penzijsko osiguranje i podele dodatnog doprinosa za zdravstveno osiguranje.

 

  1. Veći neoporezivi deo zarade uvećava neto zaradu

 

Zarade u Nemačkoj opterećene su porezom koji se sastoji iz osnovnog poreza, solidarnog i crkvenog poreza. Metodologijom obračuna zarada stope poreza primenjuju se na deo zarade koji premašuje neoporezivi deo. Počev od januara, 2019.godine taj neoporezivi deo zarade je, umesto 9.000 evra, uvećan na 9.168 evra.

 

Da bi smo bolje razumeli, stopa poreza na zarade u Nemačkoj je progresivna – oni koji više zaradjuju plaćaju veći porez državi. Neoporezivi deo zarade zavisi od poreske grupe, koja, pak, zavisi od bračnog statusa, da li imate dece, kao i od drugih faktora. Navedeni novi neoporezivi deo zarade od 9.168 evra odnosi se na prvu poresku grupu.

 

Sa portala Financtip potrudili su se da ovo pojasne konkretnom računicom:

 

Radnik koji ima mesečnu platu od 1.500 evra i nalazi se u prvoj poreskoj grupi, imaće veću mesečnu zaradu za 5,8 evra, odnosno 70 evra godišnje. Onom ko zaradjuje 3.000 evra bruto mesečno, zarada će biti veća 131 evro godišnje. Uz povećani neoporezivi deo zarade, povećan je i deo oslobadjanja od poreza po detetu.

 

  1. Smanjenje stope doprinosa za penziono osiguranje

 

Bruto zarade u Nemačkoj, pored poreza, opterećene su i doprinosom za penziono osiguranje. Inače, doprinos se obračunava na iznos bruto zarade koji prelazi 450 evra. Stopa doprinosa za penzijsko osiguranje iznosila je 9,3% do kraja 2018. godine. Od početka ove godine stopa je smanjena na 9,2%. Konkretno povećanje zarade zavisiće od visine zarade koju radnik ostvaruje i poreske grupe u koju je svrstan.

 

  1. Dodatni doprinos za zdravstveno osiguranje sada solidarno dele zaposleni i poslodavac

 

Na plate u Nemačkoj doprinos za zdravstveno osiguranje plaća se na zaradu preko 450 evra. Obračun doprinosa se vrši po stopi od 14,6%, tako da polovinu doprinosa plaća poslodavac, a druga polovina pada na teret radnika.

 

Pored osnovnog, na plate u Nemačkoj plaća se i dodatni doprinos za zdravstvo, poznat kao Zusatzbeitrag. Stopa doprinosa zavisi od osiguravajuće kuće I kreće se od 0,5 do 1,8%.

 

Počev od januara, 2019.godine, I ovaj dodatni doprinos plaćaće solidarno poslodavac I zaposleni, po pola. Financtip prilaže svoju računicu, koja kaže da će onaj ko mesečno zaradjuje 3.000 evra, sada, po osnovu ove izmene propisa imati veću neto zaradu u iznosu od 180 evra, godišnje.

 

Uzimajući u obzir sve tri izmene propisa, radnik sa bruto zaradom od 3.000 evra, počev od januara, 2019.godine, dobiće neto zaradu veću za 306 evra, godišnje.

 

 

 

( izvor: Nemački kutak )

 

Dodaj komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *