Troškovi života u Austriji drastično porasli

I u ekonomskim migracijama naših sunarodnika šezdesetih godina prošlog veka, kao i u ovim u poslednje dve decenije, Austrija, uz Nemačku, predstavlja najčešći izbor. Posao u Austriji, kao i život u toj zemlji obećava i privlaći. Raznovrsna ponuda poslova u Austriji, organizacija i uredjenost za primer, kulturno i svako drugo bogatstvo, tradicionalne, snažne veze, i ko zna šta još?! A i domovina i bližnji nisu jako daleko.

Svi oni koji sada razmišljaju da potraže posao u Austriji ili su već na dobrom putu da ostvare svoje želje, trebalo bi da znaju šta kažu istraživanja i praćenja ekonomskih tokova poslednjih desetak godina, a posebno u poslednje dve godine.

Najsnažnije ekonomske veze Austrija ima sa Nemačkom, pa  se u cilju utvrdjivanja i vrednovanja ekonomskih pokazatelja najčešće koristi poredjenje sa Nemačkom. I dugo godina je to poredjenje  bilo u korist Austrije, a u smislu da su troškovi života  i cene na malo bili u Austriji niži nego u  Nemačkoj.

U poslednjoj deceniji cene u Austriji rastu brže, a stopa inflacije značajno premašuje prosek u okviru Evropske unije. Naravno da je ovo izazivalo nezadovoljstvo domaćeg stanovništva. Tako se ovakav rast troškova i inflacije pripisivao državnoj administraciji i rastu poreza i taksi, višem nego ranije.

Ali, analize pokazuju da i cene životnih namirnica rastu brže nego ranije, odnosno više nego u Nemaćkoj i drugim zemljama. Na cenu potrošačke korpe država nema uticaja, a Austrijanci smatraju da tek nekoliko trgovinskih lanaca ne stvaraju dovoljnu konkurentnost.

Rastu troškova života doprinose i cene ugostiteljsko turističkih usluga. Posebno Beč, a i drugi turistički centri beleže rast broja stranih turista, pa se cene  usluga podižu u cilju boljeg profita.

Možda najveći doprinos povećanju troškova života i stope inflacije daju troškovi zakupnina. U dugom periodu, sve do 2005.godine, zakupnine u Austriji su bile 15% niže od evropskog proseka, a sada su iznad evropskog proseka.

Ostaje uverenje da će odgovorna država, kao Austrija,  pronaći i primeniti prave mere kojima će cene i stopu inflacije ponovo vratiti u evropski prosek.

Dodaj komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *