Sve o platama u Nemačkoj? Ko je najplaćeniji, a ko zarađuje najmanje ?

Poslednji podaci o zaradama u Nemačkoj, ali i informacije o načinu utvrdjivanja, obračunu, iskazivanju zarada sa svim specifičnostima, veoma su važne našim sunarodnicima koji već rade u Nemačkoj, a posebno onima koji su pred odlukom da odu u potraže posao u Nemačkoj.

Na samom početku treba podsetiti da se zarade radnika u Nemačkoj utvrdjuju u bruto iznosu (Bruttogehalt), na mesečnom ili godišnjem nivou, a obavezno čini sastavni deo  ugovora o radu.

Neto zarada (Nettogehalt) je iznos koji se radniku uplaćuje na bankovni račun  a utvrdjuje se kada se bruto zarada umanji za poreze, socijalne doprinose i ostala propisana davanja.

Utvrdjivanje neto zarade

Može se reći da ukupni porezi i doprinosi koji se obavezno izdvajaju iz zarade čine oko 35% ukupno ostvarene bruto zarade. Ilustracije radi, ako je radnik ostvario bruto zaradu od 3.000 evra, po odbitku obaveznih poreza I doprinosa dobiće oko 1.950 evra.

Treba imati na umu da pojedinačni obračun neto zarade zavisi i od drugih faktora, kao što je podatak da li radnik živi sam ili u zajednici, da li ima decu, da li je njegov supružnik zaposlen i koliko zaradjuje i slično.

Bonusi i ostale naknade zarada

U želji da privuku ili zadrže stručne radnike koji značajno doprinose uspešnom radu kompanije, pojedini poslodavci mogu ponuditi posebne bonuse u vidu “trinaeste plate”, naknade za korišćenje godišnjeg odmora ili naknade povodom velikih praznika. Nekada su to i naknade u naturi, poput službenog automobila, kompjutera, mobilnog telefona.

Radnicima koji dolaze da rade u Nemačkoj preko medjunarodnih kompanija poslodavci mogu ponuditi i posebne naknade, kao što je naknada troškova preseljenja, dodatno privatno zdravstveno osiguranje, naknada troškova smeštaja, školarina za decu i slično.

Prosečne zarade u Nemačkoj po pojedinim delatnostima

Prema podacima Saveznog zavoda za statistiku u Nemačkoj, u 2019. godini  ostvarena je prosečna zarada od  47.928 evra na godišnjem nivou, odnosno 3.994 evra mesečno. Naravno, individualne zarade mogu značajno odstupati od proseka, jer na njih utiče starosna dob i radno iskustvo radnika, ali i delatnost u kojoj radi, kao i pokrajina u Nemačkoj u kojoj je kompanija.

U sledećoj tabeli prikazane su prosečne zarade u Nemačkoj, ostvarene u pojedinim privrednim delatnostima, na osnovu zarada stručnih i rukovodećih radnika:

DelatnostProsečna godišnja zarada ( bruto )
Doktori u zdravstvu92.316 evra
Finansijske institucije76.354 evra
Sudstvo70.042 evra
Bankarstvo65.006 evra
Inženjeri tehnike64.541 evro
Konsultantske usluge63.893 evra  
Komercijalni poslovi63.837 evra
IT tehnologije60.545 evra
Marketing60.424 evra
Ljudski resursi58.408 evra
Odnosi sa javnošću57.741 evro
Naučna istraživanja56.466 evra
Osiguranje55.301 evro
Transportne usluge, logistika51.501 evro
Obrazovanje50.352 evra
Zdravstveno socijalne usluge49.866 evra
Dizajn48.259 evra
Tehničke struke46.119 evra

Minimalna zarada u Nemačkoj

Minimalna zarada kao obračunska kategorija u Nemačkoj postoji od 2015.godine. Važi za sve radnike starije od 18 godina, a vrednost minimalne zarade se uskladjuje svake dve godine. Za period 2021 – 2022.godina minimalna zarada će se povećavati u četiri faze:

PeriodMinimalna zarada ( bruto )
Januar 1 – Jun 30, 20219,50 evra po času
Jul 1 – Decembar 31, 20219,60 evra po času
Januar 1 – Jun 30, 20229,82 evra po času
Jul 1, 2022 I dalje10,45 evra po času

( izvor: Gehalt.de )

Dodaj komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *