Šta stvarno donosi novi zakon o useljavanju u Nemačku?

Tokom proteklog perioda dok se vodila rasprava I pripremao nacrt Zakona o useljavanju u Nemačku, najavljenim novim rešenjima izazivao je veliku pažnju I budio nade. Koje su to novine koje su konačno uvrštene u nacrt Zakona o useljavanju u Nemačku? Šta će on stvarno doneti onima koji potraže posao u Nemačkoj?

Upravo zbog činjenice da se na traženje posla u Nemačkoj odlučuje mnogo naših radnika, kao I onih iz regiona, stizale su brojne informacije o predloženim izmenama Zakona o useljavanju, često I kontradiktorne.

Iako je problem nedostatka stručne radne snage u Nemačkoj svakim danom sve veći, a angažovanje radnika iz inostranstva nužnost, ni relevantni politički subjekti u Nemačkoj nisu lako usaglašavali stavove o odredjenim pitanjima. Na momente se čak dovodilo u pitanje usvajanje ovog zakona I početak primene u zadatom roku.

Koje novine stvarno donosi Zakon o useljavanju?

Nemačka vlada će, konačno, 19.decembra, 2018.godine glasati o izmenama Zakona o useljavanju u Nemačku. On će regulisati dolazak stranih stručnih radnika u Nemačku. U tom smislu I dosadašnji zakon bio je prilično liberalan za strance koji imaju fakultetsku diplomu, ali izmene donose novine za radnike sa srednjom stručnom spremom.

Nacrt Zakona predvidja mogućnost da zainteresovani radnik sa srednjom stručnom spremom može da dodje I radi u Nemačkoj, u bilo kojoj profesiji, pogotovu ako je pronašao poslodavca. Sad više nije neophodno da se njegovo zanimanje nalazi na listi deficitarnih zanimanja, što je do sada bio neophodan uslov.

I drugi, do sada neophodni uslov, više ne treba zadovoljiti, a odnosi se na obezbedjenje dokaza da za to radno mesto nema zainteresovanog radnika iz Nemačke ili druge zemlje Evropske unije. Ukoliko se ukaže potreba da se štiti domaća radna snaga, ova klauzula se može brzo ponovo uvesti.

Novina je I mogućnost da radnik sa srednjom stručnom spremom može da dodje u Nemačku bez već potpisanog ugovora o radu I u narednih šest meseci traži posao u Nemačkoj. Uz diplomu, treba da poseduje potrebno znanje nemačkog jezika, kao I dokaz o obezbedjenim sredstvima za pokriće troškova života.

Do sada je bilo problema I sa priznavanjem stečenih diploma, s obzirom da je u Nemačkoj mogao da radi samo onaj čija je diploma priznata u toj zemlji. Kako piše Zidojče cajtung, nacrt zakona uvodi “ograničenu mogućnost” da, pod odredjenim uslovima, strani radnik svoju diplomu stečenu u inostranstvu, podnese na priznavanje nakon svog dolaska u Nemačku. A to znači da kvalifikovani radnik može da radi u Nemačkoj dok čeka priznavanje svoje diplome.

Nacrt Zakona predvidja privremenu dozvolu boravka I rada tražiocima azila. Pravilo po kojem osobe kojima je odbijen azil, a nalaze se na trogodišnjem školovanju I potom još dve godine mogu da rade, a da im ne preti proterivanje, biće prošireno I na pomoćne radnike, koji će se obavezati da kasnije završe stručnu obuku za neko deficitarno zanimanje.

( izvor: Buka )

Dodaj komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *