ŠTA ČEKA SRBE U INOSTRANSTVU KOJIMA ISTIČE BORAVIŠNA DOZVOLA?

COVID 19 i pandemija koju je izazvao ovaj virus poremetila je društveno ekonomska, socijalna, kulturna i sva životna kretanja potpuno nenadano i u pravom smislu reči preko noći. Tako su se svi našli u potpuno neočekivanim situacijama za koje nije ni malo lako uvek naći rešenje.

Medju najugroženijima su oni daleko od kuće i domovine. Takvih je medju srpskim državljanima mnogo. Neki već duže borave i rade u inostranstvu, a neki su tamo u potrazi za poslom, sa dokumentima ograničenog trajanja.

Značajan broj naših sunarodnika zatekao se u nekoj od zemalja Evropske unije u momentu uvodjenja zabrane kretanja, a u cilju sprečavanja širenja korona virusa. Tokom trajanja ove zabrane mnogima od njih istekla je boravišna dozvola, a saobraćajne veze nisu obezbedjivale povratak u domicilnu zemlju. Njihova zabrinutost za eventualne sankcije koje mogu da snose veoma je velika.

Nemačka neće kažnjavati vlasnike isteklih boravišnih viza

Najviše naših sunarodnika sa isteklom šengenskom vizom je, naravno, u Nemačkoj. I upravo je ta zemlja brzo reagovala i odlučila kako će postupati u ovom slučaju.

Donet je Pravilnik o privremenom oslobadjanju krivične odgovornosti gradjana zbog isteklih šengenskih viza zbog aktuelne pandemije COVID 19.  Federalna ministarstva spoljnih poslova, gradjevinarstva i unutrašnjih poslova Nemačke donela su uredbu kojom se vlasnici isteklih šengenskih dozvola oslobadjaju deportacije do 30,juna, 2020.godine.

Uredba je objavljena u Federalnom listu, a stupila je na snagu 10.aprila, ove godine. Ministarstva će ovu odluku preispitati nakon 30.juna, a u skladu sa aktuelnom situacijom u vezi sa korona virusom. Do 30.juna radnici pogodjeni ovom odlukom mogu nastaviti da rade. No, odluka nemačke vlade o nekažnjavanju odnosi se na strance koji su se zatekli u Nemačkoj, bez obzira na to da li rade u Nemačkoj ili turistički borave.

I Evropska unija automatski produžava vize

Naravno, naših sunarodnika ima i u drugim zemljama Evropske unije koje su uvele zabranu kretanja radi sprečavanja širenja pandemije, a šengenska viza je u medjuvremenu istekla.

Evropska unija je saopštila da se istekla viza automatski produžava na vizu namenjenu za dugotrajni boravak ili boravišnu dozvolu koja bi pokrila produženi boravak u zemljama Šengena. Tu mogućnost predvidjaju vizni propisi, a apliciranje za slučajeve nastale dejstvom više sile se ne naplaćuje.

Važno je istaći da svi gradjani, pa i oni iz zemalja izvan Evropske unije, u kojoj god zemlji Evropske unije da se nadju, ne treba da brinu za svoj ostanak nakon isteka vize.

Za izdavanje nacionalnih viza i boravišnih dozvola zadužene su države u kojima su se državljani trećih zemalja zatekli. U nemačkom ministarstvu objasnili su proceduru:

-Trebalo bi da se pre isteka 90 dana obrate Uredu za strance u njihovom mestu boravka – u slučaju nužde i putem imejla – i da uz svoje podatke zamole da se njihov boravak legalizuje. Već i sam zahtev za sebe čini da je boravak dozvoljen sve do odluke Ureda za strance -navodi nemačko Ministarstvo spoljnih poslova.

( izvor: Srbija Danas )

Dodaj komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *