Pribavljanje radne dozvole za zapošljavanje u Irskoj

Kao i mnoge druge stvari,tako je i zapošljavanje u Irskoj za gradjane Republike Srbije, bar na samom početku, odredjeno statusom zemlje iz koje dolaze. U tom smislu za zapošljavanje u Irskoj neophodno je da oni koji dolaze iz zemalja koje nisu članice Evropske unije pribave radnu dozvolu.

Pribavljanje radne dozvole

Irska izdaje devet tipova radnih dozvola. Za izdavanje radne dozvole mogu aplicirati kako  kandidati za zapošljavanje u Irskoj,tako I potencijalni poslodavci. Zahtev se na propisanoj aplikacionoj forni podnosi u Sektoru za radne dozvole u Odseku za zapošljavanje,preduzetništvo I inovaciju. Poslodavci koji se odluče za zapošljavanje u Irskoj radnika koji dolaze iz zemalja koje nisu članice Evropske unije moraju biti  legalno prijavljeni u Irskoj, prijavljen prihod, a kompaniju registrovati u Odseku za registraciju kompanija CRO. U slučaju da je zahtev za izdavanje radne dozvole odbijen, radnik može zatražiti privatan intervju, odnosno revidiranje zahteva u roku od 21 dana od dana odbijanja prvog zahteva.

irskaposao

Radna dozvola, izdata radniku koji dolazi iz zemlje koja nije članica Evropske unije, a u svrshu za zapošljavanje u Irskoj, sadrži sve relevantne informacije o toku i trajanju radnog angažovanja, poziciji I pravima, pa i o plati, koja obavezno podleže zakonima o minimalnoj dozvoljenoj naknadi. Svakako ovom prilikom važno je napomenuti sa strani radnici koji se odluče za zapošljavanje u Irskoj mogu računati na sva prava iz radnog odnosa,kako po obinu tako I po  vrsti,koja uživaju radnici,državljani Irske.

Radnici iz zemalja koje nisu članice Evropske unije moraju temeljno biti upoznati sa Zakonom o imigraciji,odnosno moraju se registrovati u Služvi za imigraciju.

Zapošljavanje u Irskoj se, najčešće, sprovodi preko specijalizovanih agencija. Veoma mali broj poslodavaca opredeljije se za “direktno zapošljavanje”, pa su i onda predstavnici agencija za zapošljavanje privremeno smeštaju u poslovnim prostorijama poslodavca. Treba napomenuti da je usluga Agencija za zapošljavanje kandidatima koji se odluče za zapošljavanje u Irskoj besplatna.

Svakako da potencijalne kandidate koji razmišljaju o tome da li je dobra opcija za njih  zapošljavanje u Irskoj zanima koliko traje proces zapošljavanja u Irskoj. Tu treba imati u vidu da u celom procesu učestvuje puno ljudi,da se sastoji iz različitih faza,a ne treba zaboraviti da je tu i prilično promenljivih faktora: posao o kome je reč može biti odgodjen ili otkazan,moguće je i da kanditat odustane,zastupnik,odnosno lice ovlašćeno za donošenje odluke može biti nedostupno. Za neke od faza postoje propisima utvrdjeni rokovi. Ako se uzme u obzir i organizacija čitavog postupka, procedure, onda za realizaciju zapošljavanja u Irskoj treba računati na nedelje, pa i mesece.

Dodaj komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *