Radna dozvola za Nemačku – šta znači i kako je dobiti

Kao što su se mnogo puta uverili oni koji su potražili posao u Nemačkoj ili otišli na studije, nemačko zakonodavstvo i administrativne procedure nisu nimalo jednostavne, pa je razumevanje vrste i namene neophodnih ličnih dokumenata od velikog značaja. Danas ćemo pokušati da Vam pojasnim šta je Radna dozvola za Nemačku i kak oje dobiti.

Posle pojašnjenja načina sticanja i značaja dokumenata kao što su viza i boravišna dozvola, saradnici portala Nemački kutak ponudili su i važne informacije vezane za radnu dozvolu u Nemačkoj, imajući u vidu da je velikoj većini naših sunarodnika koji odlaze iz zemlje najvažniji cilj nalaženje posla u Nemačkoj.

Kako se stiče radna dozvola?

U Nemačkoj, to je važno reći, radna dozvola nije dokument za koji treba posebno konkurisati, već ona proističe iz odredjene vrste boravišne dozvole. Tako uz boravišnu dozvolu za visokokvalifikovane, stručne radnike, poznatu kao Plava karta, ide radna dozvola vremenski ograničena i uslovljena trenutnim poslodavcem. Uz boravišnu dozvolu za spajanje porodice radna dozvola je vremenski neograničena, neuslovljena poslodavcem, ali uslovljena brakom.

Studentsku boravišnu dozvolu prati druga vrsta ograničene radne dozvole, a boravišna dozvola za učenje jezika nije praćena nikakvom radnom dozvolom.

Postoji li radna viza u Nemačkoj?

Odgovor na ovo pitanje je: ne. Umesto radnih viza u Nemačkoj postoje vize sa dozvolom za rad. To znači da oni koji imaju ovakve vize treba da napuste Nemačku pre isteka važenja dobijene vize koja je vezana za odredjeni projekat. Takve vize, uglavnom, ne nude mogućnost zamene za boravišnu dozvolu.

Dokumenta koja su, nesumnjivo, našim sunarodnicima najpoželjnija su vize koje daju pravo da se započne radni odnos u Nemačkoj ili, pak, studiranje, a potom se te vize zamene za boravišne dozvole, uz koje se stiče i neka radna dozvola. Takva je, na primer, viza za traženje posla ili neka viza koja obezbedjuje Plavu kartu.

Ovde treba podsetiti da od početka marta, ove godine i primene Zakona o useljavanju u Nemačku, i radnici sa priznatom srednjom stručnom spremom mogu da konkurišu za vizu za traženje posla u Nemačkoj. Do sada je to bilo namenjeno samo onima sa univerzitetskim diplomama.

Možda još treba dodati da radnik koji dodje u Nemačku sa vizom za traženje posla, ima obavezu da, ukoliko pronadje posao,  zameni svoju vizu boravišnom dozvolom. Iako se kolokvijalno ova obaveza često naziva produženjem vize, reč je, zapravo, o zameni jednog dokumenta drugim. A i ona potvrdjuje da nepoznavanje procedura, postupaka i termina značajno otežava snalaženje stranih radnika u Nemačkoj.

( izvor: Nemački kutak )

Dodaj komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *