RADNA DOZVOLA I OSTALE PROCEDURE VAŽNE ZA POSAO U SLOVENIJI

Za radnike iz Srbije, posebno za odredjene kategorije kao što su zdravstveni radnici, posao u Sloveniji je bio vrlo zanimljiv i u prethodnim godinama. U ovom času kada Slovenija traži veliki broj radnika različitih profila stručnosti, našim radnicima posao u Sloveniji postaje ponovo aktuelan. U tom pravcu svojim merama doprinose i vlasti u Sloveniji.

Tako se još prošle godine pristupilo potpisivanju protokola o sprovodjenju Sporazuma o zapošljavanju gradjana Republike Srbije u Sloveniji. Njime je, pored ostalog, utvrdjeno da od ove godine radne dozvole za rad u Sloveniji srpskim radnicima važe tri godine, umesto godinu dana kao nekad.

Šta je važno za dobijanje radne dozvole u Sloveniji?

Neophodan uslov za traženje radne dozvole u Sloveniji je da se radnik iz Srbije koji aplicira za dozvolu nalazi na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje Republike Srbije. Na taj način Srbija želi da prati zapošljavanje svojih radnika u inostranstvu.

U sektoru za radnu imigraciju slovenačkog ministarstva rada potvrdjuju da radnici iz Srbije koji zatraže radnu dozvolu za Sloveniju ne mogu da budu već zaposleni, već samo na evidenciji nezaposlenih radnika, makar samo jedan dan.

Dokumentacija potrebna za dobijanje radne dozvole

Kako bi olakšali i ubrzali postupak, na sajtu slovenačkog ministarstva spoljnih poslova, na srpskom jeziku, precizno su navedeni svi dokumenti koji se prilažu uz zahtev za dozvolu za privremeni boravak u Republici Sloveniji i za rad i zaposlenje.

Uz popunjeni zahtev treba priložiti:

  • Overenu fotokopiju pasoša;
  • Overenu fotokopiju važeće radne dozvole;
  • Ugovor o radu sklopljen sa poslodavcem;
  • Dokaz o sredstvima za izdržavanje;  
  • Potvrdu o nekažnjavanju;
  • Polisu medjunarodnog zdravstvenog osiguranja koja pokriva  period od najmanje mesec dana od dana podnošenja zahteva, nezavisno od perioda važenja radne dozvole, sa minimalnim pokrićem 30.000 evra.

Navedena dokumenta su neophodan uslov koji treba pripremiti i podneti prilikom pokretanja zahteva za izdavanje dozvole za privremeni boravak u Sloveniji. U toku postupka obrade zahteva vlasti mogu zahtevati dodatna dokumenta.

Nadležnoj upravi u Sloveniji prosledjuje se zahtev, a postupak obrade traje oko mesec dana. Ambasada ne garantuje rok u kojem će rešiti zahtev, ali će podnosioca telefonom obavestiti o statusu zahteva.

Prilikom podnošenja zahteva za privremeni boravak obavezno je uplatiti taksu u iznosu od 81 evra. Ovaj iznos se ne vraća u slučaju da podneti zahtev bude negativno rešen. Takodje, zahtev je potrebno lično podneti.

O socijalnom osiguranju

U Sloveniji poslodavci imaju obavezu da zaposlenima obezbede obavezno socijalno osiguranje, i kada radnik ima svoje, domaće osiguranje. Pored obaveznog, u Sloveniji se preporučuje i dodatno osiguranje. Najjeftinije dodatno osiguranje košta oko 30 evra mesečno i moguće ga je platiti u nekoj od osiguravajućih kuća.

Još jedna korisna preporuka tiče se obezbedjenja takozvane Evropske kartice koju je moguće dobiti u  Institutu za zdravstveno osiguranje Republike Slovenije. Posebno je korisna onima koji često putuju u zemlje Evropske unije, ali i u Norvešku, Švajcarsku, Island i Lihtenštajn.

( izvor: Posaouinostranstvu )                                           

Dodaj komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *