Posao u Nemačkoj preko NSZ

SR Nemačka ponovo traži srpske radnike preko naše NSZ. Za posao u Nemačkog mogu se javiti nezaposleni i zaposleni kandidati, bez obzira da li su prijavljeni na evidenciju NSZ.

Posao je u bolnicama i domovima za stara lica, i to na mestu asistenta za zdravstvenu negu do priznavanja diplome u SR Nemačkoj. Nakon priznavanja diplome kandidati bi bili angažovani na poslovima kvalifikovanog zdravstvenog radnika. Na oglas se mogu javiti nezaposleni i zaposleni kandidati, bez obzira da li su prijavljeni na evidenciju NSZ.

posaoUNemackojNSZ

Uslovi za konkurisanje su:

  • minimum završena srednja medicinska škola, obrazovni profil medicinska sestra/tehničar ili pedijatrijska sestra/tehničar,
  • položen stručni ispit za medicinsku sestru/tehničara, odnosno pedijatrijsku sestru/tehničara
  • poznavanje nemačkog jezika na minimum A2 nivou i da kandidati nisu duže od tri godine van struke.

Obezbeđena je pomoć u jezičkoj i stručnoj pripremi, posredovanju pri zaključivanju radnog odnosa pod istim uslovima kao za osobe koje već rade u Nemačkoj, kao i u praćenju odlaska i pri integraciji u Nemačkoj.

Svi prijavljeni kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa biće pozvani na razgovor sa predstavnicima odeljenja ZAV, na kojem se utvrđuju stručne, lične i jezičke kvalifikacije kandidata. U slučaju pozitivnog ishoda razgovora, kandidati će biti pozvani da učestvuju u projektu u cilju sticanja daljih kvalifikacija (B1 sertifikat Gete instituta) i stručne pripreme, posredovanja pri zapošljavanju, uz obavezu da će ukoliko dođe do zapošljavanja nostrifikovati diplomu u Nemačkoj.

Prvi ciklus razgovora sa predstavnicima ZAV-a je planiran u maju 2016., kada će biti pozvani svi kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa, a prijavili su se zaključno sa 28. aprilom 2016.

Tekst konkursa se nalazi na internet sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje. Za sve dodatne informacije kandidati se mogu obratiti svom savetniku za zapošljavanje u nadležnoj filijali NSZ, kao i migracionim servisnim centrima NSZ.

Izvori: NSZ, Beta, B92

2 Komentara

  1. Muhamed 5. maja 2016. Reply
  2. Lidija Dujakovic 20. jula 2016. Reply

Dodaj komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *