Plate u Nemačkoj konačno povećane

I u Nemačkoj se radnici bore za veće plate. I uspevaju da ih dobiju, vodjeni svojim sindikatima.
Posle radnika u proizvodno preradjivačkim granama industrije, veće plate u Nemačkoj dobijaju i radnici u javnom sektoru.

Izuzetno dobri ekonomski pokazatelji uspešnosti nemačke privrede tokom čitave prošle godine poslužili su kao podstrek da se učesnici, graditelji privrednog čuda najmoćnije evropske ekonomije preispitaju, odmere svoj doprinos i nagradu koju dobijaju.

Prvi korak su učinili proizvodni radnici u automobilskoj industriji i drugim metalopreradjivačkim granama. Njihovi uspešno okončani pregovori bili su zeleno svetlo radnicima u javnom sektoru u Nemačkoj.

Proteklih nedelja sindikat radnika u javnom sektoru organizovao je štrajkove upozorenja u većim nemačkim gradovima. A onda su poslodavci, država i lokalna samouprava, sa jedne strane, i sindikati radnika u javnom sektoru, sa druge strane, krenuli u pregovore.

Danas je u Berlinu saopšteno da su pregovarači postigli dogovor oko povećanja plata radnika u javnom sektoru u Nemačkoj u visini od 7,5% u sledećih trideset meseci. Na ovo povećanje plata može računati oko 2,3 miliona radnika u javnom sektoru.

„Mislim da možemo govoriti o najboljem ishodu pregovora u poslednjih nekoliko godina“, rekao je nakon završetka pregovora Frank Bsirske, predsednik sindikata Verdi koji je u pregovorima zastupao radnike u javnom sektoru.

Odluka o povećanju plata doneta je tako da se najveće povećanje plata odobri onim sektorima i službama gde postoji najveći deficit radne snage. To su stručnjaci u oblasti IT tehnologija i nekih drugih poslova, gde je veoma teško obezbediti kvalitetne kadrove, jer su plate u privatnom sektoru veće.

U nameri da privuče stručan, kvalitetan kadar u javni sektor, poslodavac je doneo i odluku o posebnom povećanju plata početnika. Njihove plate biće povećane za čak 10%. Očigledno je da i država i lokalna samouprava traže načine kako bi bar delimično ublažile problem deficita radne snage u Nemačkoj.

„Zadovoljan sam ishodom pregovora, mada su bili naporni“, rekao je nemački ministar unutrašnjih poslova Horst Seehofer, koji je po prvi put nakon stupanja na ministarsku dužnost preuzeo pregovore u ime poslodavca tj. države, gradova i opština.

Radnici u javnom sektoru i sindikat Verdi, svakako, mogu biti zadovoljni ishodom pregovora. Druga strana, gradovi i opštine ukazuju na svoj delikatan položaj. Veliki priliv izbeglica zahtevao je znatno povećanje sredstava za razna socijalna davanja. Svemu tome sada treba dodati još gotovo 7,5 milijardi evra za uvećane plate radnika u javnom sektoru.
( izvor: Poslovni dnevnik )

Dodaj komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *