Ovo su najbolje plaćeni poslovi u Nemačkoj

Čini se da je nama u Srbiji svaka informacija koja je na bilo koji način vezana za posao i zaradu, dobrodošla. No, sve što se odnosi na posao u Nemačkoj, zarade i mogućnosti za stvaranje uspešne karijere  pobudjuje, s pravom, najveće interesovanje. I tako je već dugo.

 

Verujemo zato da rezultati dobijeni obradom i analizom podataka iz Nemačke baze podataka Gehalt.de , o visini bruto zarada, ostvarenih u 2016.godini, a iskazani po vrstama poslova, odnosno profesijama, mogu biti veoma korisni, kako onima koji traže posao u Nemačkoj, tako i onima koji su pred dilemom koje studije, odnosno školu odabrati.

 

Podaci kažu da su u vrhu liste najbolje plaćenih poslova  oni iz oblasti informacionih tehnologija, kao i oni koji zahtevaju kreativno istraživačke, socijalne i komunikativne sposobnosti, medju kojima su lekari, istraživači, SAP savetnici i inženjeri. Očekivanje je da će i u narednom periodu ova tendencija biti izražena, pa se tako medicina, IT tehnologije, ekonomija, pravo i prirodne nauke smatraju pravim izborom studija. Medju dvadeset najbolje plaćenih poslova nalazi se pet onih za koje su potrebne studije ekonomije. I za ostale top poslove traži se univerzitetsko obrazovanje, sa izuzetkom nekih poslova u IT sektoru, za koje fakultetska diploma nije neophodna.

 

Na ovoj listi lekari su visoko kotirani, sa šestocifrenom bruto zaradom ( preko sto hiljada evra ). Tu treba naglasiti da  se ovo odnosi na lekare sa posebnim priznanjima, glavne stručnjake na klinikama i one koji obučavaju mlade lekare. Ostali imaju niže zarade, a zavise od specijalizacije, mesta gde rade. Ovde se mora podsetiti da do studija medicine u Nemačkoj stižu samo najbolji gimnazijalci, a usavršavanje i karijera zahtevaju mnogo posvećenosti i vremena.

 

Sa visokim zaradama su i menadžeri fondova. Od kada štednja i investicije nude manje mogućnosti za zaradu, sve više je onih koji svoja slobodna sredstva poveravaju investicionim fondovima, čime je posao njihovih menadžera dobio na značaju, a time povećao njihove zarade na preko 70.000 evra godišnje.

 

Na listi top poslova su i menadžeri za prodaju investicionih dobara – mašina, opreme, zgrada. Sobzirom na značaj pravih odluka  oko ulaganja u osnovna sredstva i razvoj, ovi imovinski savetnici godišnje zaradjuju znatno preko 70.000 evra.

 

Svoje mesto na ovoj listi obezbedili su i stručnjaci za tehničko istraživanje i razvoj. Tehnološka revolucija, velika ekspanzija privreda nekada zaostalih zemalja i oštra konkurencija upućuje na neophodnost ulaganja u nauku i istraživanja, kako bi se time stvorili novi izvori zarade, profita.

 

Još jednom želimo da naglasimo da se svi izneti podaci odnose na bruto zarade ( iz njih treba izdvojiti i platiti deo za socijalno i zdravstveno osiguranje, porez ).

Dodaj komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *