Ovo morate da znate ako vadite nemačku vizu i boravišnu dozvolu

S obzirom na stepen interesovanja, intenzitet i njegovo trajanje, moglo bi se reći da naši radnici sve već znaju kada su u pitanju dokumenti potrebni za odlazak i posao u Nemačkoj. No, složenost birokratskih procedura u Nemačkoj vrlo često zbunjuje naše sunarodnike i dodatno otežava i onako trnovit put ka boljem životu.

Upravo zato su saradnici portala Nemački kutak odlučili da podsete one koji su znali i upute oni koji tek započinju traganje za poslom u Nemačkoj, objasne šta je viza, šta boravišna dozvola, a šta radna dozvola za Nemačku, gde se i kako pribavljaju.

Viza za ulazak i boravak u Nemačkoj

Najkraće rečeno, viza je dokument koji omogućava ulazak u jednu zemlju sa odredjenim statusom i kraći boravak u njoj. Kao i mnoge druge stvari, tako se i pojam kratkog boravka razlikuje od zemlje do zemlje, čak i kada je isti status boravka, recimo turistički.

Važno je napomenuti da vizu za Nemačku nije moguće dobiti u Nemačkoj. Viza se vadi izvan zemlje u koju želi neko da putuje, odnosno u konzulatu ili konzularnom odeljenju ambasade u domovini ili zemlji prebivališta. Radnici iz Srbije vizu vade u Beogradu, radnici iz Bosne u Sarajevu, a ako državljanin Srbije studira u nekoj zemlji, vizu za Nemačku će dobiti u ambasadi Nemačke u zemlji u kojoj studira.

U zavisnosti od bilateralnih odnosa koje pojedine zemlje imaju, zavisi i da li gradjanima jedne zemlje treba viza za ulazak u drugu zemlju ili ne. Ali, ovde treba istaći da ulazak u jednu zemlju bez vize ne znači nužno da tu stranac može da ostane i radi. Za to je potrebna boravišna i radna dozvola.

Gde se mogu dobiti boravišna i radna dozvola za Nemačku?

Za razliku od vize, boravišna i radna dozvola se mogu dobiti u zemlji u koju se dolazi, odnosno boravišna i radna dozvola za Nemačku se mogu dobiti isključivo u Nemačkoj.

Da bi se krenulo u postupak obezbedjenja boravišne dozvole, neophodno je posedovati vizu za ulazak u Nemačku, odnosno zatražiti zamenu vize za boravišnu dozvolu, ako to status vize dozvoljava. Moguća je i zamena jedne vrste boravišne dozvole za drugu.

Poznato je da su po osnovu Šengenskog sporazuma Srbija i ostale zemlje bivše Jugoslavije pristupile šengenskom prostoru, čime njihovi gradjani slobodno ulaze u zemlje Šengena sa statusom turiste i mogu tu ostati do 90 dana. Ali, tu  automatski stečenu šengensku vizu nije moguće zameniti za boravišnu dozvolu.

Znači, za podnošenje zahteva za izdavanje boravišne dozvole u Nemačkoj neophodno je imati vizu sa odredjenim statusom koji je predvidjen pozitivnim propisima. Ni novi Zakon o useljavanju u Nemačku nije izmenio ove odredbe.

( izvor: Nemački kutak )

Dodaj komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *