OVIM SE PUTEM IDE KA USPEHU!

U razmišljanjima i stručnim analizama poslovnih, privrednih aktivnosti, a sa najrazličitijih aspekata, obično se o poslodavcima i zaposlenima govori kao o suprotstavljenim stranama. Svaki od učesnika ima svoje sopstvene interese i teži  postizanju svojih ciljeva.

No, uspeh i napredak kompanije moraju da budu i jesu obostrani interes. Bez obzira na oblik svojine, povećanje prihoda, odnosno profita predstavlja primarni cilj poslodavca. Uz sve druge neophodne uslove, ostvarenje ovog cilja treba da bude utemeljeno na zadoviljnim zaposlenim radnicima: zaradom, uslovima rada, tretmanom, medjuljudskim odnosima, razumevanjem i podsticanjem kreativnosti, pruženim širokom spektrom prava koja proističu iz radnog odnosa.

Trendovi modernog, uspešnog poslovanja u Srbiju stižu sporo, a strpljenje mladih, obrazovanih ljudi istrajava. No, mora se priznati da ima velikih kompanija, prisutnih u Srbiji, koje pokazuju, trasiraju put uspešne saradnje poslodavaca i mladih, nezaposlenih, bez profesionalnog iskustva.

Tako ovom prilikom ističemo kompaniju Nelt Co. koja je pokrenula konkurs za učešće u trećem ciklusu NELT edukativnog programa (NEP), koji ova kompanija realizuje u saradnji sa Novom iskrom i Galerijom 12 HUB i koji podržava veliki broj kako privatnih, tako i fakulteta Beogradskog univerziteta.

Konkurs za celogodišnji program neformalne edukacije otvoren je do 9.oktobra, 2017.godine i putem linka se mogu prijaviti studenti svih privatnih ili državnih fakulteta sa teritorije Republike Srbije, stariji od 19 godina.

Treći ciklus NEP-a je prilika za 25 studenata da razvijaju praktične veštine iz domena kreatuvnosti i preduzetništva, kao i da prošire svoje vidike u pogledu  kritičkog mišljenja, timskog rada, razvoja projekata.

Program je koncipiran tako da, počevši od ekonomije i preduzetništva, preko kritičke teorije, aktivizma i kulturnog menadžmenta, do dramskih umetnosti, dizajna i novih tehnologija provede polaznike kroz svojevrsno iskustvo saradnje i saznanja, ove godine pod sloganom MISLI BUDUĆNOST. U centru programa su mladi koji kroz promišljanje savremenih koncepata treba da se pripreme za buduće profesionalne putanje.

Marko Milanković, menadžer komunikacija Nelt Grupe ovako to pojašnjava:

“NELT edukativni program je inicijativa bazirana na uverenju da važan segment u obrazovanju mladih predstavlja upoznavanje i rad sa isktaknutim profesionalcima različitih profila, timski rad i direktno iskustvo intersektorske saradnje i mentorskog rada. Ovo jedinstveno partnerstvo naše kompanije i organizacija civilnog društva već godinama potvrđuje da je i u Srbiji mladima moguće otvoriti prostor za kreativno i profesionalno samoostvarenje.“

Istaknuti predavači, medju kojima su naučnici, umetnici, teoretičari, poslovni eksperti iz Srbije i regiona omogućiće realizaciju ovog programa.

(izvor: Novaiskra / Ekonomski.net)

Dodaj komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *