Ova zanimanja garantuju posao u Nemačkoj i u budućnosti

Brojni faktori utiču na velike i brze promene prilika na tržištu rada, kako visoko razvijenog, tako i manje razvijenog dela Evrope i sveta. Naši radnici sa posebnom pažnjom prate tražnju sa nemačkog tržišta rada koje je izuzetno dinamično, kao i privredna aktivnost. Tako su istraživanja koji su to poslovi za kojima će postojati tražnja i u budućnosti od velikog značaja za mnogo naših radnika.

Fondacija Bertelsman objavila je svoju najnoviju studiju koja se temeljila na uticaju digitalizacije na tržište rada, imajući u vidu očekivane efekte imigracija. I oni zaključuju da će brojni poslovi nestati, ali će se i  novi poslovi otvarati. A sa njima i sveprisutne migracije nastaviti, u okviru Evropske unije, ali i izvan nje.

Digitalizacija izuzetno menja gotovo sve grane nemačke privrede. Istraživanje posebno naglašava uticaj digitalizacije na preradjivačku industriju, ocenjujući da će radnici njima samo uslovno upravljati. No, digitalizovana preradjivačka industrija zahtevaće veliki stručni servis i značajna ulaganja u tom pravcu. Neophodna obuka i dodatno usavršavanje izvesno je, biće veliki trošak.

Istraživači smatraju da već sada brzo rastućoj digitalizaciji  i zahtevima koje ona postavlja nema ko da odgovori, jer Nemačkoj u značajnom broju nedostaju stručni radnici. Prognoze su da će u periodu do 2035.godine situacija biti još složenija kada su u pitanju visokoobrazovani radnici.

 

Ko se može nadati poslu u Nemačkoj?

 

Autori studije očekuju da će se do 2035.godine potražnja za radnicima u Nemačkoj smanjiti za preko milion radnika. U tom periodu potražnja za specijalistima i stručnjacima biće znatno povećana, ali će šanse da niskokvalifikovani radnici nadju posao biti neuporedivo manje. Već je 2017.godine za 421 niskokvalifikovanog radnika bilo svega stotinu slobodnih pozicija.

Prema istraživačima, problem nedostatka adekvatno kvalifikovanih radnika može biti ublažen, olakšan zahvaljujuući imigraciji, i to na nivou od oko 260.000 stranih radnika godišnje.

No, složenost ovog problema može se shvatiti tek kada se uzme u obzir činjenica ko, zapravo, čini imigraciju koja je poslednjih godina stizala u Nemačku. U poslednjih osam godina imigracija iz trećih zemalja se udvostručila, ali je samo u 2017.godini više od trećine onih koji su došli iz zemalja van Evropske unije bilo bez stručnih kvalifikacija.

Slično je i sa tražiocima azila: čak 65% tih radnika radi na pomoćnim poslovima.

Tako se nameće zaključak da samo imigracija koja je u skladu sa kvalitativnim zahtevima tržišta rada može da ostvari brzu integraciju i doprinese rešavanju probema sa kojima se Nemačka suočava.

Ali, sa nekvalifikovanim radnicima je sasvim drugi slučaj. Njihova migracija donosi probleme i njima samima – ne uspevaju da nadju posao, ali i kompanijama, jer radna mesta ostaju nepopunjena.

To potvrdjuje da će dobra migrantska politika biti od izuzetnog značaja za nemačku privredu.

 

( izvor: Dojče vele )

Dodaj komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *