Obuke za profesionalne upravnike zgrada su počele

Nedavno smo pisali o realizaciji odluke da se briga o održavanju stambenih zgrada poveri profesionalnim, licenciranim upravnicima zgrada. U tom smislu je nagovešten skori početak obuke i ispit za sticanje licence.

Ovom prilikom podsećamo zaunteresovane da je preostalo samo osam dana za prijavu za obuku. Privredna komora Srbije, kojoj je ovaj posao poveren, počeće 25.maja, ove godine obuku za sticanje licence za profesionalne upravniike zgrada, a trajaće do 9.juna. Planirano je ukupno 50 školskih časova obuke, a naknada za obuku iznosi 30.000 dinara.

Obuka je koncipirana tako da sa različitih aspekata pripremi za ovaj posao: pravno formalnog, administrativnog, finansijskog, posebno ističući potrebne veštine u komunikaciji na različitim nivoima.

Po završenoj obuci kandidati će polagati ispit koji se sastoji iz dva dela. Pismeni deo ispita sastoji se od 40 pitanja, a za prolaz na ispitu očekuje se bar 70% tačnih odgovora. Usmeni deo ispita ima 12 pitanja, a neophodno je tačno odgovoriti na bar 8 pitanja.

Od polaznika se traži da imaju završrnu najmanje srednju školu, kao i da nisu osudjivani za dela koja ih čine nedostojnim za ovaj posao. Profesionalnim upravljanjem mogu da se bave privredna društva i preduzetnici – organizatori profesionalnog upravljanja.

Privredna komora Srbije, pored organizacije obuke i polaganja ispita, vodiće registar profesionalnih upravnika, dostupan na portalu Komore, izdavaće i oduzimati licence, utvrdjivati prava, dužnosti i etičke norme ponašanja u obavljanju ove delatnosti, organizovati sudove časti.

Sve potrebne informacije, kao i prijava mogući su na linku Privredne komore Srbije.

Dodaj komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *