Da li ste znali da Nemci „vrbuju“ naše srednjoškolke za rad u staračkim domovima ?

Angažman naših radnika različitih profila i stepena obrazovanja za rad u Nemačkoj , izražen većim ili slabijim inzenzitetom, prisutan u  nekoliko prozeklih decenija. Ekspanzija nemačke privrede i rastuće potreba za popunjavanje novih radnih mesta odlikuje nemačke ekonomske tokove. Sa druge strane, nezaposlenost i dugo čekanje na posao je, svakako, jedan od najvećih problema koji opterećuje privredu Srbije. Upravo te činjenice kroz dugi niz godina upućuju nezaposlene radnike iz Srbije da najčešće, u potrazi za poslom krenu put Nemačke. Stotine hiljada radnika iz Srbije radeći stručno, kvalitetno i savesno najraznovrsnije poslove, potpuno je afirmisalo radne sposobnosti radnika iz Srbije.

Zdravstbeni radnici iz Srbije uspešno pronalaze angažman u evropskim zemljama.Najveći broj zdravstvenih radnika, različitih stepena stručne spreme i specijalnosti angažovan je u Nemačkoj. Prema podacima Nacionalne službe za zapošljavanje potpisanim sporazumom o posredovanju u privremenom zapošljavanju srpsih radnika u Nemačkoj predvidjeno je angažovanje medicinskih sestara i tehničara u pružanju zdravstvene nege starim licima  i bolesnicima u bolnicama i drugim socijalno zdravstvenim ustanovama širom Nemačke.

Prema objavljenim podacima Nemačka ima potrebe za angažovanjem oko 120.000 lekara svih specijalnosti. Kako je i potreba za medicinskim sestrama i tehničarima izuzetno velika, to su lanci staračkih domova pripremili promotivni materijal koji dele učenicima srednjih medicinskih škola u Srbiji, želeći da blagovremeno regrutuju stručni kadar koji će po završetku srednje škole angažovati.

Učenicima srednjih škola ponudjene su stipendije, volontiranje, praksa, i po završrnom školovanju zaposlenje. Direktori srednjih škola kojima je ova mogućnost ponudjena, sa svoje strane potrudili su se da prethodno provere da li  starački domovi koji nude ovu mogućnost poseduju licence, odnosno uvere se u njihov kredibilitet.

Starački domovi i bolnice u Nemačkoj spremne su da plate od 500 do 2000 evra za svaku osobu dovedenu na probni rad u trajanju od šest meseci. Takodje je zanimljivo reći da su u staračkim domovima i bolnicama pokazali spremnost da stimulišu naše lekare koji već tamo rade, kao bi ovi “posredovali”, pa ih tako nagradjuju bonusima za svakog zdravstvenog radnika koga dovedu sa naših prostora.

Najveće potrebe za angažovanjem zdravstvenih radnika imaju upravo najrazvijeniji i najgušćće naseljeni delovi Nemaćke, sa Bavarskom na čelu.

Sa druge strane,  prema podacima koje objavljuje Nacionalna služba za zapošljavanje, broj nezaposlenih medicinara beleži porast, pa je u 2016.godini na njihovoj evidenciji bilo oko 18700 nezaposlenih medicinara.

 

Dodaj komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *