Nemci povećavaju plate za medicinske sestre iz Srbije

Medicinske sestre su već dugo visoko na listi deficitarnih zanimanja u Nemačkoj, a procene kažu da će potražnja za njima rasti u narednom periodu. Sa druge strane, medicinske sestre u Srbiji i dalje zaradjuju vrlo skromno, pa je njihovo veliko interesovanje za nalaženje posla u Nemačkoj sasvim razumljivo.

Vest o povećanju minimalne zarade medicinskih sestara iz Srbije može biti dodatni podstrek. Naime, medicinske sestre iz Srbije dobile su povišicu minimalne zarade u iznosu od 200 evra, bez obzira da li su nostrifikovale svoju diplomu ili ne.

Tako je već nekoliko godina važeća minimalna zarada medicinskih sestara povećana sa 1.800 na 2.000 evra mesečno. Onima kojima je srpska diploma priznata u Nemačkoj minimalna zarada je sa 2.200 evra povećana na 2.400 evra.

Ko ostvaruje pravo na povećanje minimalne zarade?

Na utvrdjenu povišicu mogu da računaju samo medicinske sestre i tehničari opšteg i pedijatrijskog smera koji su iz Srbije u Nemačku otišli legalno, a po osnovu sporazuma izmedju Nacionalne službe za zapošljavanje i Nemačke organizacije za medjunarodnu saradnju GIZ.

Projekat počiva na sporazumu izmedju Nemačke i Srbije, iz 2013.godine. Njime se precizira angažovanje kandidata čija su zanimanja zvanično deficitarna u oblasti nege u Nemačkoj. To znači da u okviru ovog projekta posao mogu da pronadju kandidati sa završenom četvorogodišnjom medicinskom školom opšteg ili pedijatrijskog smera, stručnim ispitom, državljanstvom Srbije i prebivalištem.

U GIZ-u napominju da kandidati nemaju nikakvih troškova za posredovanje, već sve pada na teret poslodavaca. „Svi poslodavci sa kojima projekat radi moraju da potpišu ugovor kojim garantuju potpuno iste uslove i zaradu kao i nemačkim državljanima”,  navode u ovoj organizaciji.

Zanimljivo je da znanje nemačkog jezika nije od presudnog značaja za ulazak u projekat, jer se njime predvidja stručna I jezička priprema medicinskog osoblja, kao I nostrifikacija diploma.

Posebno treba istaći da je upravo sada u toku konkurs koji su raspisali Naionalna služba za zapošljavanje I GIZ za zapošljavanje medicinskih sestara I tehničara opšteg I pedijatrijskog smera u Nemačkoj. Do 26.aprila prijave se mogu podneti Nacionalnoj službi za zapošljavanje. Do kraja godine treba očekivati još jedan konkurs.

Inače, ovakve projekte Nemačka sprovodi I u Bosni I Hercegovini I na Filipinima. Kao I u Srbiji, tako I u ovim zemljama realizacija projekata I zapošljavanje ljudi ne bi smelo da ugrozi tamošnja tržišta rada.

A koliko medicinskih sestara odlazi godišnje iz Srbije?

Prema podacima sindikata Srbiju godišnje napusti oko 800 medicinskih sestara. U svojoj zemlji one prosečno zaradjuju 36.000 dinara mesečno. A podaci kažu da nije mnogo manji ni broj lekara koji napuštaju Srbiju. Njih 750 godišnje emigrira, najviše kardiologa, anesteziologa I radiologa.

( izvor: Blic )

Dodaj komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *