DO NEMAČKE RADNE VIZE SADA MOŽE BRŽE I LAKŠE!

Ranije je za one koji pronadju posao u Nemačkoj i postignu dogovor sa poslodavcem nastajao  prilično dug i spor put obezbedjenja potrebnih dokumenata, posebno radne vize.Da li se sada i kako može brže i lakše do nemačke radne vize ? Kako sada izgleda procedura dobijanja radne vize za Nemačku?

Zašto je ranije postupak izdavanja radne vize za Nemačku trajao dugo, više meseci? Šta  je sada novo?

Do 1, januara,2016.godine postupak obezbedjenja radne vize išao je u dva pravca: potencijalni radnik je u nemačkom predstavništvu u svojoj zemlji podnosio zahtev za izdavanje radne vize, a poslodavac je u birou rada u Nemačkoj obezbedjivao preliminarnu dozvolu za zaposlenje dotičnog radnika.

Kako je praksa pokazala višemesečno trajanje postupka, što nije odgovralo ni radnicima, ni poslodavcima, od novembra, prošle godine izmenjena je procedura.

Preliminarnu dozvolu za zaposlenje dotičnog radnika nije potrebno obezbediti, već gradjani zemalja Zapadnog Balkana koji imaju dokaz da im je ponudjen posao u Nemačkoj podnose u svojoj zemlji zahtev za izdavanje nemačke radne vize, sa svom dokumentacijom i potvrdom poslodavca.

Svaki podneti zahtev za izdavanje radne vize upućuje se u ono mesto u Nemačkoj gde bi radnik trebalo da radi. Nemačko Ministarstvo za rad i socijalna pitanja i Ministarstvo unutrašnjih poslova proveravaju dokumenta, pa i to da li postoji nemački gradjanin ili neko iz Evropske unije ko je konkurisao za to radno mesto, pošto oni imaju prednost.

Lokalne agencije za rad imaju obavezu da u roku od 14 dana donesu odluku po podnetom zahtevu. To znači da će brzina izdavanja nemačke radne vize zavisiti od efikasnosti nemačkih predstavništava u zemljama porekla potencijalno zaposlenih, kao i od nekih potpuno specifičnih okolnosti.

Uslovi za izdavanje radnih viza nisu promenjeni, a informacije o nima mogu se naći u lecima koje ambasade publikuju ili na internet stranama ambasada.

U specifičnoj poziciji su oni gradjani iz zemalja Zapadnog Balkana koji su podneli zahtev za azil u Nemačkoj, pa tu našli posao. Oni imaju obavezu da se vrate u svoju zemlju i bez mogućnosti su da podnesu zahtev za izdavanje nemačke radne vize, ali i za druge zemlje Šengenskog područja.

Prema statističkim podacima u 2017.godini izdato je preko 25.000 nemačkih radnih viza radnicima iz zemalja Zapadnog Balkana. Većina tih radnika radi u gradjevinarstvu i ugostiteljstvu, a gotovo polovina su nekvalifikovani radnici. Visokoobrazovanih je nešto više od 3%.

Napominjemo da nemačka radna viza traje koliko i zaposlenje po osnovu kojeg je izdata, a boravišna dozvola traje najpre godinu dana, što odgovara najkraćem periodu na koji se sklapa ugovor o radu.

( izvor: Dojče vele/Blic )

Dodaj komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *