NEMAČKA PRIVREDA I NJENI TRENDOVI POČETKOM 2018. GODINE

I dalje su oči i misli ljudi iz Srbije i zemalja regiona usmerene ka Nemačkoj, jer se traženje posla u Nemačkoj i bolje zarade čine najizvesnijim baš tamo. Kakve poslovne rezultate beleži nemačka privreda početkom ove godine? Koje privredne delatnosti, poslovi imaju najbolju perspektivu?

Tokom cele 2017.godine Nemačka je bila u znaku izuzetnih poslovnih rezultata, iskazanih kroz ekonomske pokazatelje nezabeležene u poslednjim decenijama. A početak 2018.godine poprima neke smirenije tokove i menja u odredjenoj meri poslovnu klimu u Nemačkoj.

Institut IFO iz Minhena sprovodi istraživanje i utvrdjuje takozvani indeks poslovne klime. Ovoga puta istraživanje je sprovedeno na uzorku od 7.000 kompanija. Iako i dalje na respektabilnom nivou i nedostižan za druge, ovaj indeks u Nemačkoj, u prva tri mesec ove godne beleži konstantan pad.

Menadžeri nemačkih kompanija su manje zadovoljni aktuelnom poslovnom situacijom u Nemačkoj, a i njihov optimizam za dolazeći period nije izražen kao ranije. Posebno ističu protekcionizam kao potencijalnu opasnost i kočnicu razvoja.

U proizvodnom sektoru, koji je i sada na značajnom nivou, aoduvek od izuzetnog značaja za najmoćniju evropsku ekonomiju, nema izraženih optimističnih očekivanja. No, procene sadašnje poslovne situacije su poboljšane. Tražnja u proizvodnom sektoru je visoka i dalje, tako da kompanije planiraju dalji razvoj ovog sektora, ali u znatno manjoj meri nego u proteklom periodu.

Trgovina, odnosno razmena sa svetom za nemačku privredu ima izuzetan značaj. Tako je indeks poslovne klime u veletrgovini stagnirao tokom februara i marta. I veletrgovci su dali dobru ocenu sadašnjoj poslovnoj situaciji. Medjutim, kada treba izneti procene i prognoze za naredni period, onda i oni sa manje optimizma i više rezerve ocenjuju mogućnosti koje će imati.

Privredna oblast koja , čini se prema rezultatima ovog istraživanja, ima najviše razloga za zabrinutost je maloprodaja. Tu i pokazatelji sadašnje situacije i prognoze za budućnost nisu u skladu sa trendom koji odlikuje nemačku privredu.

Indeks poslovne klime u maloprodaji, utvrdjen u poslednjem mesecu najniži je u poslednjih godinu dana. Da ovakvi rezultati treba da zabrinu potvrdjuju nemačke kompanije koje se bave maloprodajom, pa se u njihovim planovima i procenama sa blagim pesimizmom gleda na mogućnosti razvoja.

U saopštenju IFO instituta ističe se oblast gradjevinarstva u kojoj je zabeležen indeks rasta poslovne klime. Čak su i ocene sadašnje poslovne situacije dobre, ali je posebno važno naglasiti da je pogled u budućnost i period koji sledi utemeljen na optimizmu. Taj optimizam je na nivou očekivanja novog rekorda i dalje ekspanzije u oblasti gradjevinarstva.

Imajući u vidu da je značajan broj radnika iz Srbije koji rade u Nemačkoj tradicionalno u gradjevinarstvu pronalazio angažman, ove tendencije mogu biti od značaja.

( izvor: Tanjug )

Dodaj komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *