Naši gradjevinski radnici su veoma cenjeni u Nemačkoj

Značajne privredno poslovne veza izmedju Nemačke i bivše Jugoslavije utemeljene su u drugoj polovini dvadesetog veka. A šezdesetih godina prošlog veka, kada se kretalo trbuhom za kruhom, opet je veliki broj radnika iz Jugoslavije krenuo put zapadne Evrope, najčešće nalazeći posao u Nemačkoj.

Medju njima, sa verovatno najvećim učešćem, bili su gradjevinski radnici, kako oni sa odredjenim stručnim znanjem, tako i pomoćni radnici. Dugogodišnjim savesnim radom sticali su ugled i uvažavanje, pa su poslodavci rado važne gradjevinske radove i objekte poveravali baš našim radnicima.

Imajući sve ovo u vidu, sa Nemačkom je Jugoslavija još 1989.godine potpisala Sporazum o upućivanju radnika  zaposlenih u domaćim firmama na privremeni rad na osnovu ugovora o izvodjenju radova. Ceneći značaj ove poslovne saradnje, Srbija je obnovila ovaj sporazum sa Nemačkom 2001.godine. Zahvaljujući njemu, poslodavci iz Srbije upućuju zaposlene radnike  na rad u Nemačku na pojednostavljen načun, iako Srbija nije članica Evropske unije.

Ovakav vid poslovne saradnje u stručnim krugovima poznat je kao detašman, a osnačava saradnju preduzeća sa teritorije jedne držsve koji, po osnovu potpisanog ugovora, sa kompanijom iz druge države izvode radove u toj državi.

Marko Čadež, predsednik Privredne komore Srbije, to ovako objašnjava:

„Detašmani nisu pojedinačni ugovori i pojedinačno zapošljavanje u Nemačkoj, već je to zapošljavanje radnika iz kompanija koje već imaju potpisane ugovore o radu u toj zemlji“,

Dodao je da od 1.oktobra, ove godine Privredna komora Srbije izdaje detašmane za rad u Nemačkoj kompanijama iz Srbije koje već imaju ugovorene poslove za rad u Nemaćkoj. Kvota o maksimalnom broju radnika iz Srbije koji se zapošljavaju na ovaj način u Nemačkoj utvrdjuje se svake godine. Za ovu detašmansku godinu (od 1.oktobra ove do 30.septembra, naredne godine), Nemačka je odredila kvotu od 2.770 radnika.

Uslugu izdavanja detašmana za rad u Nemačkoj Privredna komora Srbije pruža počev od 1.oktobra, ove godine, umesto Ministarstva za rad, zapošljavanje i socijalnu zaštitu. Obradjeni podaci govore da Srbija sada koristi 80% kvote za zapošljavanje za rad u Nemačkoj, utvrdjenih detašmanom, i to najviše zahvaljujući radu gradjevinskih radnika.

Preuzimanjem ove usluge od strane Privredne komore Srbije, očekuje se da će privrednici dobiti značajnu pomoć u sprovodjenju odredjenih postupaka i procedura.

( izvor: Beta )

Dodaj komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *