Koliko slobodnih dana imaju stanovnici EU a koliko mi ?

Imamo priliku da sa različitih strana čujemo često oprečna mišljenja: od onih da su Srbi lenji do onih da u Srbiji radimo najbolje i najviše od svih Evropljana, a imamo najmanje dana odmora i praznika.

Kakva je, zapravo, situacija kada su godišnji odmori i odsustva u pitanju, u Evropi, a kakva kod nas, u Srbiji?

Po osnovu prava na rad zaposleni radnici imaju pravo na dnevni, nedeljni, godišnji plaćeni odmor, kao i naknade za dane državnih i verskih praznika, uz druga plaćena odsustvovanja. I, naravno, različite zemlje, odnosno njihova zakonodavstva regulišu ta prava na različite načine, zavisno od stepena društveno ekonomskog razvoja, istorijskih okolnosti, tradicije i navika i drugih faktora.

Prema podacima koje je iznela Svetska banka, najrazvijenija svetska ekonomija, SAD ne garantuju radnicima bilo koji vid plaćanog odsustva. Na drugoj strani, radnici u Kuvajtu imaju pravo na 30 dana plaćenog godišnjeg odmora i 13 dana plaćenog odsustva za dane državnih praznika!

Kada su u pitanju evropske zemlje, po broju dana plaćenog godišnjeg odmora prednjače Velika Britanija i Estonija, sa minimalno 28 dana, a slede Austrija, Finska, Danska, Francuska, Luksemburg, Švedska i Norveška, sa 25 dana godišnjeg odmora. Reč je o minimalnom broju dana plaćenog godišnjeg odmora, koji je u konkretnim slučajevima često veći.

U Estoniji radnici, pored godišnjeg odmora, imaju pravo i na 11 dana plaćenog odsustva za državne praznike, što čini 39 dana plaćenog odsustvovanja u godini.

U Danskoj poslodavci nemaju obavezu isplate naknade za dane državnog praznika, a u Norveškoj, gde se subote broje u radne dane, radnicima se plaća odsustvovanje za dva državna praznika. Radnici u Finskoj imaju pravo na plaćenih minimalno 25 radnih dana godišnjeg odmora i 11 državnih praznika.

Zanimljivo je kako su u Francuskoj regulisana prava radnika. Tamo radna nedelja traje 35 časova, plaćeni godišnji odmor traje minimalno 25 dana, uz 11 dana plaćenih praznika, Produženi rad može biti nagradjen slobodnim danima, kao i korišćenje godišnjeg odmora van sezone.

banner2

Za radnike u Turskoj zakon odredjuje minimalno 14 dana plaćenog godišnjeg odmora, koji se tek sa značajnim radnim stažom može uvećati.

U državama našeg regiona propisi odredjuju minimalni plaćeni godišnji odmor u trajanju od 20 tadnih dana, sa izuzetkom Crne Gore, gde radnici imaju dan više.

Kada su u pitanju plaćeni državni i verski praznici, tu prednjače Makedonci, sa čak 16 dana plaćenih praznika. Hrvatska ima 14 dana plaćenih praznika, dok Srbija ima najmananje dana plaćenih državnih i verskih praznika, od 10-13, u zavisnosti od verskih praznika.

( izvor: Svetska banka/Aljazzera Balkans )

Dodaj komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *