KOLIKO DRŽAVNI POSAO U NEMAČKOJ PRIVLAČI MLADE?

Zahvaljujući odredjenim prednostima koje nosi, državni posao je i u Srbiji i u mnogim drugim zemljama bio vrlo poželjan medju mladim radnicima. Tu i Nemačka nije bila izuzetak, posebno kada su u pitanju visokoobrazovani stručnjaci. Ali, tehnološki razvoj i privredna ekspanzija promenili su mnogo toga.

Tako sada Nemačkoj , pored velikog broja stručnih radnika u različitim proizvodnim delatnostima i drugim privrednim granama, nedostaje preko 200.000 državnih službenika. Naracvno, pitanje se samo nameće: koliko su ovi poslovi na nivou države, pokrajine ili opštine atraktivni mladim Nemcima?

I Nemci pamte vreme kada je samo oglas u lokalnom glasilu ili stručnom časopisu pobudjivao veliko interesovanje potencijalnih mladih kandidata za posao u državnoj, opštinskoj službi. Sada to više nije tako.

Koji su državni poslovi najtraženiji u Nemačkoj?

Obrazlažući podatak da Nemačkoj nedostaje 200.000 državnih službenika, u Nemačkom savezu državnih službenika kažu:

„Tu su uračunati i vaspitači i nastavnici. Ali, hiljade radnih mesta još je nepopunjeno u službama zaduženim za finansije, mlade, zdravstvo, kao i u građevinskim službama, službama zaduženim za javni red, carini i centrima za zapošljavanje i biroima za poslove sa strancima. Najpotrebniji su inženjeri, hemičari, informatičari i medicinsko osoblje. Ali takođe, sve manje pravnika se prijavljuje za rad u javnim službama. I dok ranije nisu svi koji završe više škole mogli da dobiju posao, danas mogu da biraju gde će se zaposliti.”

Istraživanje za potrebe Agencije Nekst pablik pokazalo je da polovina anketiranih studenata može sebe da zamisli na državnom poslu. Još ih je manje kada su u pitanju inženjeri, informatičari I ekonomisti.

Državni posao – prednosti I mane

U Institutu za društvena istraživanja u Minhenu kažu da mladi studenti I radnici ističu sigurnost posla kao značajnu prednost državnog posla u poredjenju sa privatnim. Odmah dodaju I radno vreme koje je bolje prilagodjeno potrebama porodice. Takodje, smatraju da su javne službe atraktivnije po pitanju jednakosti medju polovima.

Ono što mlade ljude odvraća od državnog posla je mišljenje da svakodnevno bavljenje ovakvim poslovima postaje kruto, dosadno I sivo. I još značajnije, odvraća ih hijerarhijska organizacija I  nedostatak mogućnosti za mobilna radna mesta, odnosno rad od kuće.

Medju faktorima koji destimulativno deluju, istraživači tržišta rada ističu I rigidne uslove za zapošljavanje.  Svrstavanjem odredjenog posla u platni razred koji zahteva fakultetsku diplomu, kandidati koji je ne poseduju eliminisani su već na samom početku, bez obzira na iskustvo koje su stekli.

Navedene karakteristike državnog posla u Nemačkoj zahtevaju prepravke I prilagodjavanje novonastalim uslovima rada I života. Pri tome treba imati u vidu da su aktivni državni službenici prilično stari, pa će se njihovim skorim odlaskom u penziju broj slobodnih pozicija višestruko povećati.

( izvor: Dojče vele )

Dodaj komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *