Kolike su plate u Austriji ?

Sasvim sigurno, mnogo je razloga zbog kojih se stranci odlučuju da potraže posao u Beču ili nekom drugom austrijskom gradu. Pisali smo o uslovima rada, širokom spektru poslova i upražnjenih radnih mesta, radnom zakonodavstvu, svakovrsnoj pomoći i zaštiti prava radnika. Svemu rečenom dodaćemo ključne podatke. Naravno, reč je o podacima o veličini plata u Austriji, po pojedinim delatnostima. To su zvanični statistički podaci, obradjeni po metodologiji nadležne institucije.

Prema ovim podacima, prosečna zarada u Austriji iznosi 3.662 EUR, mesečno. Kada je u pitanju raspon ostvarenih zarada, kreće se od minimalne zarade od 1.000 EUR do maksimalne zarade od 17.971 EUR. Srednja vrednost koja svrstava zarade u više i niže je 3.000 EUR.

Još zanimljiviji i korisniji mogu biti podaci o zaradama koje se ostvaruju u pojedinim delatnostima. U sledećoj tabeli zarade u Austriji, iskazane na mesečnom nivou, svrstane su od najmanje plaćenih ka najviše plaćenim delatnostima

 

 Vrsta posla                                                                   Iznos zarade
1Rad na pribavljanju sredstava u okviru neprofitnih organizacija1.100EUR
2Operateri u kol centrima1.250 EUR
3Održavanje higijene, rad u domaćinstvima1.300 EUR
4Rad u trgovini elektro materijalom1.500 EUR
5Rad u štampi, izdavaštvu1.850 EUR
6Briga o kućnim ljubimcima2.000 EUR
7Rad u industriji modne odeće2.000 EUR
8Spoljnotrgovinski  poslovi2.000 EUR
9Rad u ugostiteljstvu i turizmu2.088 EUR
10Rad u zdravstvu2.160 EUR
11Rad u arhitekturi2.314 EUR
12Rad u fabričkoj proizvodnji2.325 EUR
13Poslovi reklame, grafičkog dizajna2.495 EUR
14Odnosi sa javnošću2.658 EUR
15Poslovi u osiguranju2.700 EUR
16Obrazovanje2.825 EUR
17Telekomunikacioni sektor2.830 EUR
18Poslovi na zaštiti životne sredine3.000 EUR
19Kontrola kvaliteta3.058 EUR
20Administrativno sekretarski poslovi3.125 EUR
21Poslovi u sektoru informacionih tehnologija3.217 EUR
22Poslovno planiranje3.224 EUR
23Poslovi u gradjevinarstvu3.311 EUR
24Rad u sektoru ljudskih resursa3.367 EUR
25Inženjerski poslovi3.533 EUR
26Bankarski poslovi3.540 EUR
27Naučno tehnička delatnost3.779 EUR
28Nabavka i briga o osnovnim sredstvima3.800 EUR
29Vazdušni saobraćaj3.923 EUR
30Marketing3.973 EUR
31Farmaceutska industrija i biotehnologija4.010 EUR
32Računovodstvo i finansije4.095 EUR
33Vodjenje prodaje4.095 EUR
34Poslovi u energetici i rudarstvu4.463 EUR
35Industrija automobila5.000 EUR
36Sprovodjenje zakonitosti6.667 EUR
37Upravljački poslovi7.034 EUR

 

Dodaj komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *