KO U SRBIJI ZARAĐUJE  OGROMNE PLATE?

Kada se u Srbiji govori o izuzetno visokim zaradama, onda se one po pravilu traže među zaposlenim u IT sektoru. Tako je i ove godine, zaposleni u programerskim i drugim IT kompanijama imaju visoke proseke zarada, ali se među firmama koje isplaćuju najveće zarade sa velikim udelom pojavljuju i kompanije iz sektora gradnje.

Utvrđivanje stvarnog nivoa zarada i njihovo međusobno poređenje sagledavanjem statističkih podataka nije uvek jednostavno. Smatra se da se potpunija i realnija slika nivoa zarada može steći u kompanijama koje zapošljavaju više od 10 radnika.

Poslednji statistički podaci o prosečnim zaradama u Srbiji

U septembru ove godine, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, prosečna neto zarada u Srbiji iznosila je 74.981 dinar, odnosno 103.476 dinara u bruto iznosu. Potpuniju, realnu sliku moguće je steći tek sagledavanjem zarada ostvarenih po pojedinim delatnostima, sektorima, u pojedinim gradovima i regionima.

U Srbiji je medijalna zarada u septembru ove godine iznosila 57.392 dinara neto, odnosno 79.118 dinara bruto. To zapravo znači da je čak polovina svih zaposlenih ostvarila zaradu do ovog nivoa.

Ko je zaradio najviše, a ko najmanje u Srbiji?

Posmatrano po delatnostima, podaci kažu da je i u septembru, kao i ranije, najveća prosečna zarada isplaćena zaposlenima u oblasti računarskog programiranja, konsultantskih i sa tim povezanim delatnostima. Iznosi 254.895 dinara u neto iznosu, odnosno 345.350 dinara bruto.

Kada su u pitanju najniže prosečne zarade, one su i u septembru ostvarene u oblasti pružanja ličnih usluga, kao što su frizerske, kozmetičke usluge, hemijsko čišćenje i slične. U ovim delatnostima zaposleni su prosečno zarađivali 41.385 dinara neto, odnosno 57.651 dinar bruto.

Gde se zarađuje najviše, a gde najmanje u Srbiji?

Prema očekivanjima, najviše se zarađuje u Beogradu, jer se tu odvija čak 42% ukupne nacionalne ekonomije. Tu je sedište brojnih domaćih i velikih stranih kompanija, posebno onih iz oblasti IT tehnologija.

Među beogradskim opštinama prednjači Vračar, gde su zaposleni u septembru prosečno zarađivali 129.978 dinara neto, odnosno 176.797 dinara bruto. Nasuprot njima, najmanje su zarađivali zaposleni u opštini Bojnik, u Jablaničkom okrugu, sa prosečnom zaradom od 49.712 dinara neto, odnosno 68.390 dinara bruto.

Preduzeća u kojima zaposleni najviše zarađuju

Prema podacima za 2021.godinu, apsolutni rekorderi u visini isplaćenih zarada bila su dva novosadska preduzeća koja se bave uslugama u oblasti gajenja useva i zasada – Mašinac resursi sa bruto mesečnom zaradom od 22.540.833 dinara i Agro Work HR sa bruto mesečnom platom od 20.288.875 dinara.

Treba napomenuti da su ovo firme sa jednim, odnosno dvoje zposlenih.

Ako se uzmu u obzir preduzeća sa deset i više uposlenih ( pružaju potpuniju sliku raspodele zarada), najvišu prosečnu zaradu isplatilo je beogradsko preduzeće Medical Innovation Solutions sa 15 uposlenih, u iznosu od 3.603.617 dinara.

Posebno zanimljiv podatak je onaj koji je objavila bonitetna kuća CompanyWall, po analizi finansijskih izveštaja za 2021.godinu. Među kompanijama sa najvišim zaradama veliko je učešće onih iz oblasti gradnje, posebno u administrativnim okruzima južno od Beograda. U Beogradu, među prvih deset kompanija po visini isplaćene zarade su četiri koje pripadaju IT sektoru: Khaoticen, Knowit, Supplyframe i Cisco Srbija.

I izvan Beograda ima vrlo visokih zarada:

Kao primer koji potvrđuje ovo navodimo kompaniju IT International iz Sente, koja zapošljava 298 radnika. Njihova prosečna zarada na kraju 2021.godine iznosila je 495.764 dinara.

( izvor: Biznis.rs )

Dodaj komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *