Kako se povezati i poslovati na Nemačkom tržištu

Složeni i neizvesni uslovi poslovanja u Srbiji zahtevaju od privrednika da neprestano tragaju za novim rešenjima, olakšicama, mogućnostima uz pomoć kojih bi opstali i poboljšali svoj položaj. Kao i oni koji traže dobro plaćen, siguran posao, tako i mnogi privrednici sanjaju o povezivanju sa nemačkim tržištem i plasmanom svojih proizvoda i usluga.

Tu se odmah nameće pitanje da li je realno očekivati da proizvodi iz Srbije prokrče sebi put na ovo  zahtevno tržiste. Ako statistiku pozovemo u pomoć, onda podaci potvrdjuju tesnu i značajnu saradnju sa Nemačkom, ali je trgovinski deficit sa Nemačkom prilično veliki. Naših proizvoda i usluga je neuporedivo manje, a većim delom potiču iz delatnosti preduzeća čiji su osnivači pravna lica iz Nemačke.

No, nemačka pokrajina Bavarska pruža sasvim drugu sliku. Još od 2010.godine Srbija beleži suficit u trgovinskoj razmeni sa Bavarskom. To može da bude pravi putokaz i podsticaj  opredeljenju da se dobrom, ciljanom strategijom može stići do  kupaca na ovom tržištu, a da proizvod “made in Serbia” može biti cenjena i tražena roba.

Kako krenuti tim putem? Šta promeniti?

Velikim delom izvoz srpskih kompanija na nemačko tržište ima karakter “povremenog  izvoza”.To znači da je proistekao iz posete sajmu, redje učešća na njemu ili iz slučajnih kontakata. Umesto toga, potrebna je planirana strategija i aktivnosti tokom čitave godine na izgradnji poslovne saradnje.

Imajući u vidu poslovni ambijent u kojem posluju srpske kompanije, njihov finansijski potencijal je skroman da bi obezbedili vrhunske menadžere. Ali, agencije i organizacije formirane za promociju izvoza i slične aktivnosti moraju aktivnije da krenu i otvore vrata privredi ka tržištu od bezmalo sto miliona ljudi.

Milan Vučković, član Mreže za poslovnu podršku (BSN) i ekspert za tržište nemačkog govornog područja, piše o novom pristupu promociji i organizovanom uspostavljanja kontakata sa partnerima na nemačkom tržištu, koji bi počivao na:

a) kvalitetnoj pripremi domaćih kompanija za nastup na tržištu nemačkog govornog područja

b) organizovanje sastanaka i prijema u brojnim poslovnim klubovima

v) ciljanje i organizovana potraga za preduzećima iz određenih branši na tržištu nemačkog govornog područja, koja mogu da budu potencijalni naručioci domaćih malih, srednjih i velikih preduzeća

g) kreiranje mreže naših poslovnih ljudi i stranih poslovnih konsultanata u zemljama nemačkog govornog područja, koji su spremni da tamo aktivno rade na pronalaženju partnera za firme iz Srbije

d) odabir privrednih manifestacija i sajmova, na kojima agenti za poslovno povezivanje mogu da predstave firme iz Srbije i uspostave kontakte sa potencijalnim naručiocima, s najmanjim mogućim troškovima za domaće kompanije.

Prema njegovoj analizi, ako bi se godinu dana ciljano i sistematski radilo na pronalaženju potencijalnih partnera, i tom prilikom predstavile naše kompanije kod 400 do 550 kompanija u Nemačkoj, Austriji i Švajcarskoj, medju njima će biti i one koje će uvideti da naši proizvodjači mogu biti konkurentni svojim proizvodima i usluga na tržištu visoke kupovne moći.

Dužina trajanja krize, kao i okolnosti koje dodatno opterećuju privredu naše zemlje, uveravaju u neophodnost izvozne orijentacije naših kompanija koje mogu da ponude kvalitetne, sertifikovane proizvode.

( Izvor: www.ekonomski.net )

Dodaj komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *