Kako napraviti impresivni CV dokument koji će privući pažnju poslodavaca?

Prijava za novi posao podrazumeva CV dokument koji treba da prikaže sve važne veštine koje poseduje kandidat, ali na način koji će impresionirati regrutere, poslodavce. U obilju prispelih prijava svakoj pojedinačnoj moguće je posvetiti prosečno sedam sekundi, tako da jedan kratak pogled odlučuje ko će biti isključen sa liste kandidata.

Kreiranje CV dokumenta, koliko god bilo poznato, zaista nije lak zadatak. Kako je to prvi, ponekad i presudan utisak koji poslodavac ili regruter stiču o kandidatu, onda je vrlo važno izbeći zamke i moguće greške. Kompanija Blumberg prikupila je i ponudila savete stručnjaka za ljudske resurse kako najbolje prilagoditi svoj CV.

Optimalna dužina CV dokumenta

Jedna od najčešćih i najvećih grešaka je kreiranje CV dokumenta kojim se obuhvata celokupno iskustvo ikad stečeno. To čini CV predugačkim, pa je mogućnost da se pregledom zapaze relevantne činjenice znatno umanjena, jer regruteri treba da pregledaju brojne prijave.

Koja je optimalna dužina CV dokumenta? Stručnjaci kažu da su dve do tri stranice, ili, kako jedan od njih kaže, dve ipo stranice sasvim dovoljne da se smesti sve, a da se ostane koncizan.

“Manje je sada više u biografiji, jer imamo LinkedIn”, kaže jedan od stručnjaka koja radi u kadrovskoj službi. On pregleda stotine biografija nedjeljno i kaže da je obeshrabrujuće kada morate da prolazite stranice informacija.

Najbolji fontovi za CV

I ovde se savetuje izbor čitljivijih i lakših fontova za čitanje. Dobar dizajn govori o ličnosti kandidata, a jednostavni fontovi olašavaju i ubrzavaju čitanje.

Fontovi koje stručnjaci preporučuju su Arial i Calibri, kao veoma jednostavni i potpuno prilagođeni nameni.

Najbolji izgled biografije

Kada su u pitanju šablon i princip navođenja podataka, preporuka je da to bude takozvani klasični CV, u kojem se zaposlenje navodi obrnutim hronološkim redom, sa obrazovanjem ispod toga. Izuzeci od ovog pravila namenjeni su onima koji su nedavno diplomirali, onima sa velikim prazninama u zapošljavanju, kao i onima koji menjaju profesiju.

“Vaša najnovija, trenutna ili prethodna uloga je ono što treba da bude na vrhu i tamo morate da navedete svoje uspehe”, kaže stručnjak. Takođe preporučuje dodavanje podataka o doprinosu koji je kandidat dao na svakom radnom mestu.

Uključivanje hobija I interesovanja u CV

Ovo nisu podaci koji treba da budu neizostavni deo CV dokumenta, kažu preporuke. Ukoliko je procena da su interesovanja i hobiji veoma važni, relevantni za posao i mogu biti korisno upotrebljeni, tada ih treba navesti.

Naslov e-pošte kojom šaljemo CV

Obavezno neposredno pre slanja treba proveriti da li je naveden naslov imejla kojim se CV šalje. Upućuje se na posao za koji se kandidat prijavljuje. Preporučljivo je i da se kandidat upozna sa regruterima u oblasti za koju namerava da pošalje CV document.

Propratno pismo – da ili ne?

Kada je u pitanju propratno pismo, stručnjaci nemaju univerzalni savet. Ako kandidat želi da doda nekoliko važnih detalja o sebi ili istakne da će se potruditi, može da pošalje propratno pismo, čak iako to nije navedeno, traženo. Bitno je da ono bude sasvim koncizno, kratko. Ukoliko ne sadrži relevantne informacije, bolje ga je izostaviti.

Posebnu pažnju treba pokloniti ažurnosti CV dokumenta i Linkedin profila, a da pri tom svaki deo aplikacije bude sažet.

I za kraj, a ne manje važno:

Pravopisne greške su najlakši način da se započne odabir kandidata.

( izvor: Bloomberg )

Dodaj komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *