Kako napisati CV za posao u Nemačkoj

Kako naći posao? A tek posao u Nemačkoj?! Sigurno su ovo pitanja u glavama gotovo svih nezaposlenih, posebno onih koji su spremni da svoju šansu potraže i izvan svoje domovine.

 

Odgovor na postavljena pitanja, svakako, nije: lako! Traženje posla je mukotrpno, neizvesno, a zna i da potraje. No, ako se pronadju i slede dobra uputstva i procedure, uz dovoljno istrajnosti, dobar posao u Nemačkoj može biti dostižan.

 

Jedan od najznačajnijih i nezaobilaznih koraka na putu traženja posla je prijava za posao, čiji obavezni deo čini CV dokument, u Nemačkoj poznat kao lebenslauf (slobodni prevod: tok života), koji pored standardnih obeležja, ima i svoje specifičnosti.U njemu treba da se nadju sve relevantne stanice profesionalnog života, upozpunjene podacima o interesovanjima i aktivnostima izvan posla, škole. Rekruteri u Nemačkoj očekuju tabelarnu verziju CV dokumenta.

 

Kada je u pitanju sadržaj ovog dokumenta, pored adrese i kontakt podataka, potrebno je navesti datum i mesto rodjenja, kao i priložiti fotografiju. Dobro bi bilo da fotografija bude profesionalno uradjena, a neophodno je da kandidat na fotografiji bude prikladno odeven.

 

Posle osnovnih podataka sledi deo o ostvarenom radnom islustvu. Tu se treba opredeliti za princip da se prvo navodi poslednje radno mesto, a zatim hronološki, redom ostala relevantna iskustva, ka najstarijem. Svako angažovanje treba vremenski definisati mesecom i godinom. Kada god je moguće, ostvarene rezultate na poslu treba kvantitativno odrediti: uradio toliko projekata, pregledao toliko prijava i slično.

 

U segmentu o obrazovanju za CV dokument za posao u Nemačkoj treba prvo navesti najviši ostvareni stupanj obrazovanja, pa zatim krenuti ka onim stupnjevima koji su prethodili, do srednjoškolskog. Pošto je nemački obrazovni sistem različit od našeg, potrebno je visokoškolsko obrazovanje opisati univerzitetom i smerom, a ne nazivom fakulteta ( primer: umesto završen FON, treba navesti Univerzitet u Beogradu, smer informacioni sistemi ).

 

Znanje stranih jezika je od posebnog značaja. Preporuka je realno proceniti nivo znanja svakog jezika koji se navodi , stepenima A, B ili C. Više nivoe znanja jezika treba dokumentovati sertifikatom.

 

I u Nemačkoj su posebna znanja i veštine koje je kandidat stekao na obukama, kursevima i seminarima, vrlo poželjne i donose prednost.nad ostalim kandidatima. Čak i kada izgleda sasvim irelevantno, neke posebne aktivnosti i angažovanja, kao što su sportski klubovi, volonterski rad i slično, mogu kod rekrutera u Nemačkoj koji pregleda prispele aplikacije, doneti  prevagu.

 

Bilo da se traži posao u Nemačkoj ili se aplicira za studije u Nemačkoj, CV dokument, kako je opisan, predstavlja cebtralni deo prijave.U redosledu po kojem se sasravlja treba napraviti razliku, tako da se kod prijave za posao iza ličnih podataka prvo navodi stečeno radno iskustvo, a u aplikaciji za studije iza ličnih podataka treba navesti stečeno obrazovanje.

 

Format i dizajn CV dokumenta treba da zadovolje odredjene kriterijume. Lebenslauf  obavezno mora biti u PDF formatu,  ne duži od dve strane, a za slanje treba odabrati Word ili Excell. Koncizan i pregledan CV dokument, sa lepim i praktičnim dizajnom ima sve šanse da ga rekruter zapazi i upamti, imajući u vidu da oni koji pregledaju prispele prijave imaju prosečno samo četiri minuta na raspolaganju za svakog kandidata.

2 Komentara

  1. Miroslava 18. maja 2017. Reply
  2. Rifada 14. avgusta 2017. Reply

Dodaj komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *