Posao u Francuskoj – Kako ga naći u koji su uslovi zapošljavanja ?

Šezdesetih godina dvadesetog veka, u vreme velike ekonomske migracije, značajan broj naših sunarodnika potražio je posao u Francuskoj. Sada, kada mnogi u potrazi za poslom  napuštaju svoju zemlju, manje je onih koji odlučuju da potraže posao u Francuskoj.
Mora se reći da Francuska nije preterano otvorena kada je u pitanju zapošljavanje stranaca, što može biti obeshrabrujuće. No, ne treba zaboraviti da je reć  o petoj svetskoj ekonomiji, izuzetno uticajnoj u svetu, zemlji koja snažno podstiče tehničko tehnološki razvoj, u kojoj je veoma dobro organizovan sistem zdravstveno socijalnog osiguranja, veoma cenjeni obrazovni sistem, a važeći zakon o radu ističe se kao primer najbolje zaštite prava radnika.

posaou-francuskoj

Kakva je, zapravo, ponuda poslova u Francuskoj? Već nekoliko godina na vrhu liste najtraženijih poslova, a za razliku od ostalih razvijenih zemalja, nalaze se jednostavni poslovi  za koje nije potrebno posebno stručno obrazovanje, kao što su  poslovi na održavanju higijene, spremanju stanova, perači sudova, pomoćmi poslovi u kuhinji i slični. Naravno, reč je o slabije plaćenim poslovima, neprivlačnim rezidentima Francuske. Zanimljivo je da su se na listi najtraženijih poslova strzčnjaci u IT sektoru našli tek na četvrtom mestu. Posao se može naći i u metalopreradjivačkoj industriji, proizvodnji automobila, proizvodnji i preradi hrane, tekstilnoj industriji, turizmu i pružanju usluga.

 

U potrazi za poslom na raspolaganju su različiti izvori.Nacionalna kancelarija za zapošljavanje  nudi detaljne informacije o slobodnim radnim mestima, od najjednostavnijih do visokostručnih poslova. Mogu se dobiti u biroima širom Francuske, ili na sajtu pole-emploi. I drugi vebsajtovi sa ponudom poslova mogu biti od koristi, a posebno ističemo: monster, cadremploi, paris-emplois, emploi i indeed

Ne treba zanemariti ni oglasnike novina, kao što su Le Monde, Liberation i FUSAC (na engleskom jeziku), zatim društvene mreže, Linkedin obavezno. Ovde treba ukazati na još jednu posebnost posla u Francuskoj. U odabiru i angažovanju radnika poslodavci se rado opredeljuju za lični kontakt i preporuku. Tako može biti korisno prihvatiti i posao koji nije prvobitno željen, jer može pružiti nove kontakte i poznanstva, a time i šansu za bolji posao. Ne treba zanemariti ni spekulativnu prijavu, pa se tako u registrima kompanija  u Francuskoj mogu  pronaći dobre kompanije iz sektora u kojem bi kandidat želeo da radi i uputiti im  CV dokument i pismo.

 

Kada se pronadje posao i poslodavac koji želi da zaposli stranog radnika, sledi procedura obezbedjnja potrebne dokumentacije. Osim državljana Evropske unije i Švajcarske, stranci, uglavnom, moraju da pribave radnu dozvolu za rad n Francuskoj. Ugovor o radu je neophodan uslov uz koji se poslodavac obraća teritorijalnoj Direkciji za rad i zapošljavanje, poznatoj kao DIRECCTE, sa zahtevom za overu ugovora i izdavanje radne dozvole radniku.

 

Dalji postupak zavisi od dužine trajanja ugovora o radu. Ako je reč o poslu u trajanju kraćem od tri meseca, overeni ugovor i radnu dozvolu poslodavac šalje radniku. Za posao u trajanju dužem od 90 dana, po overi ugovora, poslodavac se obraća Kancelariji za imigracije i integracije u Francuskoj, koja radnu dozvolu upućuje ambasadi Francuske. Tada će oni pozvati radnika da priloži ostala dokumenta i podnese zahtev za izdavanje radne vize..

 

 

6 Komentara

  1. Goran 4. novembra 2017. Reply
  2. Radana Garić 19. maja 2018. Reply
  3. Aleksandra 17. jula 2018. Reply
  4. Sasha Dobric 16. septembra 2018. Reply
  5. Aleks 15. novembra 2018. Reply
  6. Dejan 1. maja 2020. Reply

Dodaj komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *