Kako dobiti naknadu za nezaposlena lica ?

Složeni uslovi poslovanja, neizvesnost i nesigurnost koja otežava vodjenje posla, destabilizuje i tržište rada. A kako je tek radnicima?! Da li je posao teže dobiti ili ga sačuvati?! Oni koji posao dugo traže sigurni su da je njihova muka najveća. Oni koji ostanu bez posla dobro znaju da se do novog posla teško dolazi, a čekanje i traženje, uglavnom, potraje.

S toga smatramo da može biti od koristi podsećanje na novčanu naknadu na koju imaju pravo nezaposleni, pod odredjenim uslovima i u odredjenom trajanju.

Pravo na novčanu naknadu stiče nezaposleno lice koje je neprekidno radilo ili  ostvarivalo socijalno osiguranje najmanje 12 meseci, ili sa prekidima u periodu od 18 meseci.

Nezaposleni ima pravo na novčanu naknadu usled prestanka radnog odnosa, nastalog otkazom od strane poslodavca, a kao posledica nastalih tehnoloških, ekonomskih i organizacionih promena, čime je prestala potreba za radom radnika. Ovo pravo na novčanu naknadu nezaposleni radnik ne može da ostvari, ako se opredelio za otpremninu veću od one utvrdjene.Zakonom o radu.

Pravo na novčanu naknadu nezaposleni radnik ima počev od prvog dana prestanka osiguranja, a zahtev za ostvarivanje tog prava mora da podnese Nacionalnoj službi za zapošljavanje u roku od 30 dana od prestanka osiguranja.

Kako se utvrdjuje visina novčane naknade? Nezaposleni ima pravo na naknadu u visini od 50% osnovice koju čini njegova prosečna zarada, ostvarena u poslednjih šest meseci koji prethode mesecu u kome je prestao radni iodnos. Naknada ne može biti niža od 80% , niti viša od 160% minimalne zarade u Republici Srbiji.

Dužina isplate novčane naknade nezaposlenom zavisi od ostvarenog staža osiguranja. Za one koji imaju staž osiguranja u trajanju od 5 do 15 godina odredjen je period isplate novčane naknade od 6 meseci. Onima koji imaju staž osiguranja do 25 godina novčana naknada se isplaćuje 9 meseci, a onima koji imaju staž osiguranja duži od 25 godina novčana naknada se isplaćuje 12 meseci. Nezaposlenom licu kome nedostaje do dve godine za ispunjenje prvog uslova za ostvarivanje prava na penziju novčana naknada se isplaćuje do 24 meseca.

I da podsetimo da se zahtev za ostvarivanje prava na novčanu naknadu nezaposlenom podnosi Nacionalnoj službi za zapošljavanje.

Dodaj komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *