Kako aplicirati za posao u Belgiji? Kako napisati CV?

Ako su imali sreće i pronašli posao za sebe, stranci, pa i oni koji dolaze iz Srbije  moraju da znaju da aplikacija za posao u Belgiji ima specifičnosti koje se moraju poštovati, ukoliko taj posao žele da dobiju. Uz opšte prihvaćene procedure zapošljavanja, aplikacija za posao u Belgiji mora biti u duhu dobrih poslovnih običaja i kulturnih navika u ovoj zemlji.

Najpre, pripremi CV dokumenta treba posvetiti posebnu pažnju. Aplikacija za posao u Belgiji podrazumeva CV dokument, korektno napisan, bez gramatičkih i pravopisnih grešaka. S onzirom da u Belgiji imaju tri službena jezika, CV dokument treba da bude na jeziku oblasti u kojoj se poslodavac nalazi. U Flandriji očekuju CV dokument na francuskom, dok je u Valoniji  očekivan CV na holandskom jeziku. Najsigurnije je opredeliti se za jezik kojim je oglas,objava posla napisana. Za poslove u Briselu i okolini najbolje je konsultovati kompaniju, pa onda pripremiti CV dokument na francuskom, odnosno engleskom jeziku, a uz pomoć onog kome je to maternji jezik,  izvršiti potrebne korekcije.

Posao u Belgiji

Aplikacija za posao u Belgiji podrazumeva  CV dokement, zajedno sa propratnim pismom, formiranu popunjavanjem onlajn aplikacije, u elektronskom obliku ili poslatu redovnom poštom. Tako, CV dokument treba pripremiti na jednoj do dve stranice A4 formata, što znači da belgijski poslodavci  očekuju precizne,jasne i koncizne podatke, bitne za posao koji je u pitanju, što ukazuje na  podobnost kandidata, a vodi ka odluci poslodavca da uputi poziv za intervju.

Belgijska forma CV dokumenta zahteva  obrnuti hronološki prikaz podataka, tako što će se najpre navesti lični podaci o kandidatu (ime, adresa, datum i mesto rodjenja, telefon, bračni status ). Zatim slede podaci o radnom iskustvu, gde se, uz listu kompanija, pozicija, rukovodjenja i odgovornosti, posebno treba istaći iskustvo i veštine relevantne za posao za koji se aplicira. i ovde ističemo da  podaci o profesionalnom iskustvu, kursevima i obukama, kao i o tehničkoj osposobljenosti, mogt biti od presudnog značaja za odluku poslodavca.

U nastavku treba navesti podatke o obrazovanju, sa nazivima obrazovnih institucija, dok diplome i sertifikate treba priložiti prilikom dolaska na intervju. Ukoliko kandidat poseduje znanje stranih jezika, to treba precizno navesti, sa vrstom i nivoom znanja stranog jezika. Svakako je poželjno u prilogu dodati podatke o različitim aktivnostima, afinitetima, volonterskom angažovanju, hobijima i rekreaciji, angažmanu u udruženjima i grupama, jer to sve upotpunjuje sliku koju poslodavac treba da stekne.

Šta sve sadrži aplikacija za posao u Belgiji ?

 

Aplikacija za posao u Belgiji obavezno sadrži i propratno pismo. Ono treba da bude precizno, sažeto i sasvim korektno napisano. Ako je aplikacija za posao u južnom francuskom regionu, poslodavci traže da propratno pismo bude rukom pisano, dok poslodavci u severnom, flamanskom delu očekuju štampani dokument.

 

Za posao u Belgiji treba da znate da strani radnici moraju da obezbede radnu dozvolu. U Belgiji se izdaju tri tipa radnih dozvola: tip A namenjen onima koji potpisuju ugovor o radu na neodredjeno vreme, tip B za one koji rade u periodu do godinu dana i tip C za one koji rade na odredjeno vreme, sa mogućnošću da je obnavljaju svake godine. Aplikacone forme za dobijanje radne dozvole neophodne za posao u Belgiji moguće je preuzeti sa sajtova regionalnih agencija za zapošljavanje.

6 Komentara

  1. Bajram 27. aprila 2017. Reply
  2. Bajram 27. aprila 2017. Reply
  3. Sunčica 28. juna 2017. Reply
  4. Nedjo 25. februara 2018. Reply
  5. Jusuf 26. marta 2018. Reply
  6. Smilja Radak Maricic 2. septembra 2019. Reply

Dodaj komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *