BOLJI POLOŽAJ NAŠIH RADNIKA U SLOVAČKOJ

Medju temeljnim principima demokratije jednakost i ravnopravnost imaju posebno mesto. Zemlje članice Evropske unije ne propuštaju priliku da se pohvale svojom demokratijom, ističući dugu tradiciju koju demokratija u Evropi ima.

Svakako da primere kršenja temeljnih principa najbolje poznajemo u svojoj zemlji. No, i u razvijenom svetu praksa i život nisu uvek u saglasju sa teorijskim postulatima.

Tako jedan od osnovnih  principa  garantuje ravnopravan ekonomski položaj učesnicima u poslovanju,  Za isti rad svaki zaposleni radnik, bez obzira na pol, godine, poreklo, treba da bude jednako plaćen.

posao_slovackoj

A stvarnost je više ili manje drugačija. Diskriminacije ima u mnogim zemljama Evropske unije koje imaju znatan broj ekonomskih migranata. U tom smislu naši radnici koji u značajnom broju rade u Slovačkoj često su ukazivali na neopravdano manje zarade koje su ostvarivali, radeći iste poslove kao domaći, slovački radnici.

Suočena sa nedvosmislenim dokazima kršenja principa ravnopravnog položaja radnika, Slovačka je na najvišem nivou, u konsultaciji sa liderima najrazvijenijih zemalja Evropske unije, u kratkom roku pripremila izmene Zakona o radu.

Ovim izmenama zabranjuje se socijalni damping, kao rasprostranjena pojava da se radnicima koji posredstvom agencija dodju iz Ukrajine, Bugarske i Srbije, isplaćuje znatno manja zarada od one koju dobijaju slovački radnici na istim poslovima.

Složene ekonomske prilike i kriza koja je poljuljala temelje evropskih ekonomija, uz velike migracije, destabilizovala je tržište rada. Tako Slovačka doživljava veliku ekonomsku ekspanziju kojoj je neophodna brojna armija radnika. No, investitori, poslodavci ovo vide kao svoju šansu za uvećanje profita, pa su zarade u Slovačkoj realno niže. Slobodno kretanje i rad u okviru Evropske unije omogućio je slovačkim radnicima da boljie plaćeni posao pronadju izven granica Slovačke.

Da bi se privredne aktivnosti normalno odvijale, slovački poslodavci angažuju radnike iz zemalja poput Srbije. Potreba za novim radnicima iz Srbije i dalje postoji. Ali, njihov angažman nikako ne bi smeo da bude onakav kako je dosadašnja praksa pokazala,  kada su i do 70% bili manje plaćeni od matičnih radnika.

Napominjemo da je Slovačka u svoj Zakon o radu već unela odredbu po kojoj strani radnici koji rade u Slovačkoj ne mogu da imaju zaradu nižu od minimalne zarade, koja u ovom času iznosi 435 evra. Ali, tu, svakako, treba reći da u Slovačkoj preko 100.000 radnika prima mniimalnu zaradu.  U isto vreme Slovačka ima potrebu za još 14.000 stranih radnika!

 

Dodaj komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *