Bela lista zanimanja u Nemačkoj

Federalna Agencija za zapošljavanje Nemačke nudi mogućnosti za strane radnike u Nemačkoj za zapslenje. Ipak, imigracija za one van EU i EEA, tj. mogućnosti zaposlenja za državljane trećih zemalja reguliše se odgovarajućim radnim zakonom i inegracionom politikom.

Stoga, redovno se sastavlja lista zanimanja koja su itvorena za državljane trećih zemalja za zaposlenje.

BelaListaZanimanja

Trenutna Bela lista zanimanja može da se nadje na ovom linku.

Ukoliko je Vaše zanimanje na tzv. Beloj listi i planirate nadjete posao u Nemačkoj, potrebno je utvrdite da li je vaš nivo kvalifikacija adekvatan onome koji se stiče kroz obuku / obrazovanje u Nemačkoj. Ovo možete utvrditi na sledećem linku: UTVRDJIVANJE ADEKVATNOSTI STEČENIH KVALIFIKACIJA.

Pošto se utvrdi da raspolažete kvalifikacijama koje su adekvatne za zaposlenje u predvidjenoj struci, i dobijete potvrdu nadležnog organa države, treba da aplicirate za vizu, u Ambasadi ili Konzulatu u zemlji domicila (Ovo se odnosi samo na državljane Kosova*, i one kojima treba viza za ulazak u Nemačku). Ukoliko već živite u Nemačkoj ili možete da putujete u nji bez vize, kao što je to slučaj sa državljanima Srbije, Crne Gore I BIH, onda treba da posetite imigracionu kancelariju.


Come to my page!

U nekim situacijama za svrhu utvrđivanja jednakosti stečenih kvalifikacija treba da završite praksu u Nemačkoj ( Federalna Agencija za zapošljavanje će dati i saglasnost za ovu svhru).Ovde potvrda o jednakosti kvalifikacija se takodje utvrdljuje od strane nadležnog organa. Napominjemo ovom prilikom da za potrebu pribavljanja ove potvrde nije nužno da ste već ranije našli poslodavca koji želi da Vas zaposli.

4 Komentara

  1. faruk hadzic 12. januara 2016. Reply
  2. CULAFIC VUKADIN 11. februara 2016. Reply
  3. ALMA 1. marta 2016. Reply
  4. irena 25. novembra 2016. Reply

Dodaj komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *