Austrija menja zakon o radu ! Šta to menja za naše studente i radnike ?

Iako je već dva meseca u primeni, Zakon o integraciji i Zakon o radu stranih državljana u Austriji izaziva brojne nejasnoće, različita tumačenja i nedoumice.

Ako se ima u vidu da posao u Austriji ima preko pola miliona radnika iz bivših republika SFR Jugoslavije – Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Makedonije – onda su izmene ovih zakonskih propisa od velikog značaja za njihov status.

Usvojene izmene propisa proistekle su iz namere zakonodavca da se boravak i rad radnika sa ovih prostora u što većem broju uvede u legalne tokove, a prevare svedu na minimum. To je, praktično, značilo nove procedure, strožije kontrole i veće kazne, sa jedne strane, ali i beneficije i pogodnosti, sa druge strane.

„Na adresu udruženja najveći broj zahteva stigao je usled nerazumevanja novina iz oblasti spajanja porodica, sticanja trajnog boravka i državljanstva, radne dozvole, polaganja kurseva nemačkog jezika i poznavanja osnovnih društvenih vrednosti i pravno-društvenog poretka Austrije“, navodi predsednik Udruženja gradjana Privileg u Beču  Zoran Kalabić.

 

REKLAMA
REKLAMA

Tako se potvrdilo da neznanje ili nedovoljno poznavanje nemačkog jezika, kao i specifičnosti društveno pravnog sistema Austrije, otežavaju i usporavaju integraciju naših radnika, a pogoduju prevarantima.

U tom smislu Udruženje Privileg angažovalo je ugledne profesore, bankare, poreske savetnike, advokatske kancelarije i kompanije za finansitranje sudskih procesa da u okviru seminara besplatno, na maternjem jeziku pojasne i približe pravni sistem i zakone Austrije našim radnicima i studentima.

„Promene u postojećem Zakonu o strancima uglavnom su napravljene da bi se sankcionisali oni koji ilegalno borave u našoj državi ili nemaju neophodne vize ili su prekoračili dozvoljeno vreme boravka u Austriji. Tako onima koji dolaze iz država koje nisu članice EU, zakon propisuje da na teritoriji Republike Austrije imaju pravo zadržavanja do 90 dana godišnje. U slučaju prekoračenja tog uslova, mogu da očekuju ozbiljne konsekvence poput deportacije i zabrane ulaska u zemlju“, objašnjava dr König, bečki advokat, jedan od predavača.

Članstvo u Udruženju gradjana Privileg je besplatno, kao što je besplatna i pravna, finansijska i savetodavna pomoć na maternjem jeziku za radnike sa prostora bivše Jugoslavije. Pomoć obuhvata domen bankarstva, advokature, osiguranja, regulaciju viza i povraćaj izgubljenog novca  i stanovanja. Ističu i čest problem preplate stanarina u starogradnji, pa u tom smislu proveravaju ugovore, preporučuju advokatski tim i firme koje finansiraju sudski proces  u kojem će se  obeštetiti obespravljeni radnik.

( izvor: Buka)

Dodaj komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *